کرایوتراپی یا فریزکردن، روشی است که در آن وسیله‌ای را روی بافت قرار می‌دهند و با استفاده از گاز نیتروژن سلول‌های آن منطقه را منعقد می‌کنند.
کرایوتراپی یا فریزکردن، روشی است که در آن وسیله‌ای را روی بافت قرار می‌دهند و با استفاده از گاز نیتروژن سلول‌های آن منطقه را منعقد می‌کنند. به دلیل انعقادی که در سلول‌ها ایجاد می‌شود، سلول‌ها نکروز می‌شوند و از بین می‌روند و به جای آنها سلول‌های سالمی به وجود می‌آیند.
دکتر جعفری متخصص پوست و مو در این ویدئو به موضوع کرایوتراپی در دوران بارداری می پردازند.


کرایوتراپی در دوران بارداری، امکان پذیر است؟
4171
کد: 180579
13 مرداد 1397 - 11:02
مشاوره ویدیویی