وابستگی نوزاد به پدر، چطور کنترلش کنم؟

دختر من هشت ماهشه و با این که طول روز سه چهار ساعت بیشتر باباشو نمیبینه ولی به شدت بابایی هست.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دختر من هشت ماهشه و با این که طول روز سه چهار ساعت بیشتر باباشو نمیبینه ولی به شدت بابایی هست طوری که وقتی میخواد بره سرکار کلی گریه میکنه و هردومون ناراحت می شیم راهی هست که نزارم گریه کنه وقتی باباشو میبینه به سختی بغل من میاد

پاسخ دکتر پرویز رزاقی، روانشناس خانواده و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس:
مادر عزیز اول از همه اینکه کودک شما می تواند شاهد بیرون رفتن پدر از منزل نباشد. زمانی که پدر به خانه بر می گردد سعی کند از میزان ارتباط خود با کودک بکاهد و مادر نقش ارتباطی را بر عهده بگیرد. سعی کنید شرایطی را فراهم کنید تا کودک بیشتر با اسباب بازی، یازی کند تا پدرش.میزان ارتباط پدر با کودک کاهش یابد تا رفته رفته میان روابط کودک توازن برقرار شود.