در 9 ماهگی کودک آمادۀ یادگیری بازی های انباشته سازی است که زیر بنای درک روابط فضایی، حساب و هندسه هستند.
تقویت ذهنی کودک – 1 تا 2 سالگی چگونه است؟ با این مطلب همراه باشید.

کارت بازی – 12 تا 18 ماهگی
این بازی ساده، مهارت های تمیزی را که در تشخیص اعداد و حروف نقش مهمی دارند، افزایش می دهد. مهارت های تمیزی یعنی توانایی تشخیص تفاوت بین دو یا چند چیز. جنبۀ مثبت این بازی آن است که به هیچ اسباب بازی یا نرم افزار گران قیمتی نیاز ندارد.
فعالیت
برای انجام این فعالیت، به سه یا پنج کارت سفید و شش مازیک رنگی غیر سمی نیاز است. سه کارت را بردارید. روی یکی از آنها دایرۀ قرمز، روی دومی دایرۀ زرد و روی سومی دایرۀ آبی بکشید. 
وقتی که کودک روی صندلی پایه بلند نشسته است، کارت قرمز را به او نشان دهید و بگویید: قرمز. سپس کارت زرد را به او نشان دهید و بگویید: زرد. بعد هر دو کارت را جلوی او قرار دهید و شکل ها را بپوشانید. از او بپرسید دایرۀ قرمز کجاست؟ و سپس دایرۀ قرمز را به او نشان دهید و با هیجان بگویید: دایرۀ قرمز اینجاست.
بعد بپرسید دایرۀ زرد کجاست؟ و سپس دایرۀ زرد را به او نشان دهید و با هیجان بگویید: دایرۀ زرد اینجاست. بازی را تا زمانی ادامه دهید که کودک یاد بگیرد با دست هایش به کارت اشاره کند.
نباید کودک را خسته کنید. مدت زمان کوتاهی پس از اینکه کودک یاد گرفت به کارت ها اشاره کند بازی را متوقف کنید حتی اگر باز هم کودک علاقه نشان می دهد. با این کار، علاقۀ کودک به کارت بازی حفظ می شود.
پس از این که کودک با دایره های قرمز و زرد آشنا شد، به جای کارت قرمز یا زرد از کارت آبی استفاده کنید تا کودک وادار شود رنگ جدیدی را یاد بگیرد.
وقتی کودک رنک آبی را شناخت و به آن اشاره کرد، کارت آبی را با دو کارت دیگر قاطی کنید. بازی را تا جایی ادامه دهید تا کودک بتواند بازی را کاملاً یاد بگیرد.
اگر کودک اشتباه کرد، صبور باشید زیرا سرانجام بازی را یاد خواهد گرفت. کودک باید درس مهمی بیاموزد و آن این است که اشتباه کردن اشکالی ندارد. کودکانی که از اشتباه کردن می ترسند هرگز متفکران خلاقی نمی شوند زیرا به جای اینکه مشکل را بپذیرند از آن فرار می کنند.
وقتی کودک با رنگ ها و شکل ها اشنا شد، به تدریج می توانید به جای کارت از اعداد و حروف استفاده کنید.

بازی های انباشته سازی (روی هم سوار کردن) – 9 ماهگی تا 2 سالگی
هدف: افزایش هماهنگی دست و چشم، آموزش مفاهیم بزرگتر و کوچکتر، آموزش روابط دیداری – فضایی
در 9 ماهگی کودک آمادۀ یادگیری بازی های انباشته سازی است که زیر بنای درک روابط فضایی، حساب و هندسه هستند. از بازی های انباشته سازی ساده شروع کنید تا کودک بتواند اصول بازی را یاد بگیرد، مثلاً چگونه یک مکعب را روی دیگری سوار کند.
فعالیت
در 9 ماهگی، کودکان از بازی با اسباب بازی های قدیمی که احتمالاً شما نیز با آنها بازی کرده اید لذت می برند، مثل حلقه های پلاستیکی که دور میله قرار می گیرند. اندازۀ این حلقه ها معمولاً متفاوت است و فقط از بزرگ به کوچک روی هم قرار می گیرند و نمی توان حلقه های پلاستیکی را به هر صورت روی هم قرار داد.
از کودک انتظار نداشته باشید خودش به تنهایی بتواند آن را انجام دهد. باید به کودک نشان دهید که چگونه حلقه ها را روی یکدیگر قرار دهد. وقتی که حلقۀ بزرگ را برمی دارید بگویید: بزرگ و وقتی حلقۀ کوچک را برمی دارید بگویید: کوچک.
با این کار مفهوم بزرگ و کوچک را به کودک آموزش می دهید. وقتی که کودک توانست بزرگ و کوچک را یاد بگیرد، ممکن است هنوز نتواند حلقه ها را به طور مرتب سر جایشان قرار دهد. وقتی که کار را انجام داد، او را تشویق کنید تا احساس کند که شما کارش را تایید کرده اید.
فعالیت
می توانید این بازی را با کودک در آشپزخانه نیز انجام دهید. بنابراین، می توانید اشپزی کنید و کودک را زیر نظر داشته باشید. در 12 تا 14 ماهگی کودک می تواند با فنجان هایی بازی کند که اندازه های متفاوتی دارند و داخل همدیگر قرار می گیرند، این بازی نسبت به بازیِ حلقه های پلاستیکی پیشرفته تر است زیرا حلقه ها را می توان بدون توجه به اندازۀ آنها دور میله قرار داد اما فنجان های پلاستیکی را باید به دقت مرتب کرد.
ابتدا بازی را با دو یا سه فنجان شروع کنید تا کودک یاد بگیرد که فنجان های کوچک داخل فنجان های بزرگ قرار می گیرند. فنجان ها رنگ های متفاوتی دارند تا کودک بتواند در دنیای واقعی، رنگ ها را یاد بگیرد نه فقط در کتاب ها.
فعالیت
می توان از مکعب های خانه سازی نیز استفاده کرد. در 12 تا 18 ماهگی، باید کودکان را تشویق کرد تا با مکعب های ساده بازی کنند تا یاد بگیرند چگونه یک مکعب را روی مکعب دیگر سوار کنند.
مکعب ها باید کوچک باشند تا کودک بتواند به راحتی آنها را در دستش بگیرد اما نباید آنقدر کوچک باشند که کودک آنها را قورت دهد.
بیشتر کودکان در این سن دست و پا چلفتی و خام هستند. آنها به خوبی نمی توانند مکعب ها را روی هم سوار کنند. برخی مکعب ها مخصوص کودکان یک ساله و بالاتر ساخته شده اند و به راحتی روی هم سوار می شوند.
این فعالیت به هماهنگی دست و چشم و مهارت های حرکتی ظریف کمک می کند. برای آموزش اعداد می توانید از خانه های مکعب سازی استفاده کنید. هر بار که کودک با مکعب خانه می سازد، تعداد مکعب های خانه را حساب کنید. شمردن تعداد مکعب های خانه ها به آموزش مفهوم عدد کمک می کند. همچنین به کودک نشان می دهد که ریاضیات سرگرم کننده است. 

پازل – 12 ماهگی تا 3 سالگی
هدف: بهبود هماهنگی دست و چشم
پازل ها ابزارهای آموزشی مفیدی هستند و به کودکان کمک می کنند تا روابط فضایی را بهتر بفهمند، هماهنگی دست و چشم خود را بهبود دهند، مهارت های حرکتی ظریف را افزایش دهند و مهارت های مقدماتی ریاضی را یاد بگیرند.
فعالیت
ابتدا با چند پازل سادۀ چوبی که برای کودکان 12 تا 18 ماهه تهیه شده اند شروع کنید. پازل های مخصوص خردسالان باید ساده و بدون ابهام باشند. این پازل ها باید حداکثر چهار قطعه داشته باشند و شامل تصاویر آشنا باشند.
وقتی که کودک توانست پازل های ساده را جور کند، به تدرج تعداد قطعات پازل ها را بیشتر کنید. به رفتارهای کودک دقت کنید. اگر برای حل پازل آمادگی ندارد به او فشار نیاورید یا او را وادار نکنید که پازل کسل کننده ای را حل کند.
انتظار نداشته باشید  که کودک به طور ذاتی بداند که چگونه باید پازل ها را حل کند. ابتدا با پازل کامل شروع کنید و بگویید: این یک پازل تصویری است. بگویید: این تصویر گاو است. سپس از او بپرسید این پازل چند قطعه دارد؟ همۀ قطعات پازل را درآورید. قطعه را به دست کودک بدهید و بگذارید تا یاد بگیرد که چگونه قطعه را سر جای خود قرار دهد.
می توانید به او کمک کنید و دستش را تا نزدیکی محل قطعه ببرید اما بگذارید بقیۀ کار را خودش انجام دهد. اگر کودک نمی تواند قطعه را سر جایش بگذارد، به آرامی به او نشان دهید که چگونه قطعه را سر جایش بگذارد و سپس قطعه را دوباره به او بدهید تا آن را در محل مناسب قرار دهد.
فعالیت
پازل های عددی که قطعه های انها مثل اعداد هستند برای آموزش حساب مفیدند. پازل هایی که شامل اعداد 1 تا 10 هستند به کودکان کمک می کنند تا اعداد را لمس کنند و تصویر آنها را در ذهن خود نگه دارند. می توانید اعداد را تک تک به کودک آموزش دهید.
مثلاً وقتی که عدد 2 را درون پازل جای می دهد، دو توپ کوچک در دستش بگذارید و بگویید: دو . این فعالیت موجب می شود که کودک با ماهیت نمادین اعداد آشنا شود. این فعالیت بسیار پیشرفته تر از این است که به کودک یاد دهیم از 1 تا 10 بشمرد.
1235
کد: 182547
16 شهريور 1397 - 22:42
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: