1516
کد: 182838
20 شهريور 1397 - 15:02
تعیین جنسیت جنین از چندین راه قابل انجام است، هر یک از این راه ها بسته به شرایط خود درصد احتمال متفاوتی را ایجاد می کند. اما راه تعیین قطعی جنسیت جنین IVF است.
 تعیین جنسیت جنین از چندین راه قابل انجام است، هر یک از این راه ها بسته به شرایط خود درصد احتمال متفاوتی را ایجاد می کند. اما راه تعیین قطعی جنسیت جنین IVF است.
به اعتقاد برخی از پزشکان، تعیین جنسیت را میتوان پیش از باردار شدن با مشاوره و تغییر رفتار های تغذیه ای انجام داد. در این حالت شما با مصرف بعضی خوراکی ها و منع مصرف برخی دیگر احتمال ایجاد فرزند پسر یا دختر را مشخص می کنید. بعضی از پزشکان و طبیبان سنتی فراتر از این مرحله رفته و فرایند هایی مانند شستن رحم یا اسیدی کردن یا بازی کردن شرایط رحم با روش های مختلف را برای تعیین جنسیت جنین به کار می گیرند. 
این رفتار ها از نظر علمی رد نشده اما تایید این موارد نیز با درصد های احتمال صحت بسیار پایینی گفته می شود.

 تعیین جنسیت جنین
روش عملی و علمی دیگر تلقیح اسپرم داخل رحم IUI است. بررسی ژنتیکی جنین قبل از انتقال به رحم (pgd) به این صورت انجام می شود که اسپرم ها شسته شده و در ستون های مخصوصی اسپرم های ایجاد کننده دختر از پسر تا حد قابل امکان تفکیک می شوند. اسپرم های حاوی کروموزوم X ( اسپرم های ایجاد کننده دختر ) سنگین تر از اسپرم های حاوی کروموزوم y ( اسپرم های ایجاد کننده پسر ) هستند لذا در این روش بر اساس وزن اسپرم ها از یکدیگر جدا می شوند.  احتمال تعیین جنسیت در روش IUI در حدود 60 درصد است.

تعیین جنسیت به روش IVF
اما روش قطعی تعیین جنسیت، استفاده از لقاح آزمایشگاهی IVF در تعیین جنسیت است. اگر تعیین جنسیت برای شما بسیار مهم است می توانید دشواری های IVF را تحمل کرده و با استفاده ازبررسی ژنتیکی جنین قبل از انتقال به رحم (pgd) جنسیت جنین خود را در حد 100 درصد مشخش کنید.
در این روش پیش از انتقال جنین به رحم مادر توسط روش های ژنتیکی جنسیت جنین تعیین شده و سپس عمل انتقال صورت می گیرد.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: