بیرون زدن مهره کمر نوزاد، هنگام نشستن

سرم تازه وارد ماه دهم شده وقتی می شینه مهره های اخر کمرش بیرون می زنه.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: پسرم تازه وارد ماه دهم شده وقتی می شینه مهره های اخر کمرش بیرون می زنه یعنی کمی خم می شینه ولی وقتی چهار دست وپا میره خیلی عادیه و سرپا هم که می ایسته مشکلی نداره.
 
پاسخ دکتر علی اصغر حلیمی، متخصص اطفال:
 مادر عزیز کودک شما مشکلی ندارد و این امری طبیعی است. بچه ها از 10 الی 11 ماهگی صاف می نشینند.