بوی تند ادرار نوزاد، چه دلیلی دارد؟

مهدیای من هفت ماهه است ادرارش بوش تنده ولی نه اشتهاش کم شده نه وزن گیری اش کمه .
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: مهدیای من هفت ماهه است ادرارش بوش تنده ولی نه اشتهاش کم شده نه وزن گیری اش کمه فقط ادرارش بوش تنده یعنی چی
 
پاسخ از دکتر نیما طاهری درخش، متخصص اطفال: 
مادر عزیز در مورد بوی تند ادرار نوزاد نمی توان دلیل درستی را تشخیص داد، باید بررسی شود و بهتر است هرچه زودتر برای رفع نگرانی یک آزمایش کشت ادراری از نوزاد گرفته شود تا مشخص شود که عفونت پنهانی وجود ندارد. بعد از انجام آزمایش لازم می توان علت را تشخیص داد و برای درمان اقدام کرد. با این حال نگران نباشید