1904
کد: 189134
04 دی 1397 - 13:44
بارداری ممکن است با بیماریهای شخصی که قبل از حاملگی وجود داشته است، همراه نشود. اما تمام بیماری‌های پر اهمیت هنگامی که در یک زن ایجاد میشود بسیار جدی خواهد بود.
با همراهی ما، از بارداری لذت ببرید، با جدیدترین خدمات شخصی سازی شده 
 
1) در بارداری قبل و بعد از آن تحت نظر متخصص باشید
این تخصص موجب ارتقاء سلامت و تندرستی زنان باردار و جنین آنها از طریق فراهم نمودن مراقبت های مناسب حول و حوش تولد است،این مراقبت ها شامل تخصص و درمان به موقع، عوارض بارداری، نظارت بر زایمان و وضع حمل، اطمینان از سلامت نوزاد و مراقبت های بعد از زایمان است.
مراقبت های بعد از زایمان موجب بهبود سلامت خانواده شده و گزینه های مختلفی را جهت تنظیم خانواده در اختیار افراد قرار میدهد.

2) مشاوره پیش از بارداری
بارداری ممکن است با بیماریهای شخصی که قبل از شروع حاملگی وجود داشته است، همراه نشود به عنوان یک قانون تمام بیماری‌هایی پر اهمیت هنگامی که در یک زن ایجاد میشود بسیار جدی خواهد بود.
اهمیت مراقبت بیش از بارداری عبارت است از :
1) بهبود نگرش و رفتار های مردان در زنان در ارتباط با سلامت قبل از لقاح.
2) اطمینان از اینکه تمام زنان در سنین بارداری تحت پوشش مراقبت های قبل از لقاح هستند تا بارداری را به بهترین وضعیت سلامت آغاز کنند.
3) کاهش خطرات نامطلوب بارداری قبلی
4) کاهش عواقب بارداری ناخواسته
 
3) مراقبت های بارداری
به محض تشخیص بارداری باید مراقب ها انجام شوند:
1) تعیین وضعیت سلامت مادر و جنین 
2) تعیین سن بارداری
3) برنامه ریزی برای ادامه مراقبت های مامایی
معمولاً ویزیت های بارداری با فواصل هر چهار هفته تا 28 هفته سپس هر 2 هفته تا 36 هفته و سپس هر هفته تا پایان بارداری است
در هر ویزیت مجدداً سلامت مادر و جنین ارزیابی می‌شود.
سرعت زربان قلب جنین تا رشد جنین،میزان مایع آمینوتیک و فعالیت جنین برسی می‌شود.
فشارخون و وزن مادر و میزان تغییرات این موارد اندازه گیری می‌شود.
طبق پروتکل کشوری سلامت جنین باسنوگرافی دقت با غربالگری برسی می‌شود.
در هفته های مشخص با آزمایش خون و ادرار سلامت مادر ارزیابی می‌شود.
لطفاً با آرامش و بدون هرگونه استرس این مراقبت ها را انجام دهید و از بارداری خود لذت ببرید.
مشاوره ویدیویی