283
کد: 196567
20 فروردين 1398 - 12:43
سازمان دهی جنبه مهمی در بازی ، زبان ، تعامل اجتماعی ، مدیریت فردی (برای مثال کارهای خود مراقبتی و آوردن تمام وسایل شخصی از مدرسه )، انجام تکالیف آموزشی ( مثل تکلیف ، طراحی و انجام پروژه) محسوب میشود .

سازمانی دهی یا organisation ، به معنای توانایی تعیین کاری که میخواهید انجام دهید ، جایی که می خواهید کار را آغاز کنید و درک توالی و ترتیب انجام کارها ( کنار هم قرار دادن تمام جنبه های ضروری ) و حل یک چالش و پافشاری برای اتمام کار ( در یک چارچوب زمانی درست ) می باشد.

مهارت های سازمان دهی به قرار زیر است
-مهارتهای خود مراقبتی ( لباس پوشیدن ، غذا خوردن ، آراسته و مرتب کردن )
-مهارتهای برنامه ریزی و ترتیب دهی ( پیروی از دستورات و آگاهی که اینکه چه کاری و چگونه باید انجام شود )
-انجام تکلیف آموزشی ( برای مثال انجام تکالیف ، برنامه ریزی پروژه )

چرا سازمان دهی مهم است ؟
سازمان دهی جنبه مهمی در بازی ، زبان ، تعامل اجتماعی ، مدیریت فردی ( برای مثال کارهای خود مراقبتی و آوردن تمام وسایل شخصی از مدرسه ) ، انجام تکالیف آموزشی ( مثل تکلیف ، طراحی و انجام پروژه ) محسوب میشود .
سازمان دهی اساسا مهارتی است که مشخصا با سازه های حسی ( مثل دفتر یادداشتها ، نمودارهای تصویری ، ظروف نگهداری برچسب دار ) مدلسازی شده و مورد حمایت قرار میگیرد و در نهایت با روشهای معمول واقع گرایانه ( باز کردن اسباب بازی / تعیین کار قبل از شروع کار دیگر ) تقویت می شود .
سازمان دهی برای توسعه یک رویکرد هماهنگ و ساختار بندی شده و برای انجام وظایف مهم است و حتی برای چالشهای زبانی ، ترتیب دهی و برنامه ریزی ضعیف ، مشکلات مربوط به توجه و مشکلات یادگیری مهم تر است .
علایم ضعف در سازمان دهی چه هستند؟
اگر کودکی مشکلاتی در رابطه با سازمان دهی داشته باشد ممکن است این موارد توجه شما را جلب کند :
-کودکتان معمولا بی نظم است ( از چارچوب های زمانی و ابزار لازم برای انجام کار بی اطلاع است )
-برای آماده شدن به موقع معمولا مشکل دارند
-در بستن کیف مدرسه مشکل دارند
-در جمع اوری ابزار مورد نیاز برای بازی مشکل دارند .
-در انجام وظایف چند مرحله ایی با هم ( برای ساخت قطعه ) مشکل دارند
-به سرعت آشفته و عصبی میشوند و یا توجه کمی به انجام کار دارند
-در روی کاغذ آوردن ایده هایشان مشکل دارند .
-در استفاده از زبان به روش منطقی و منظم برای انجام کارها ، داستان گویی و یا شمارش مجدد وقایع یا بیان ایده ها و افکار مشکل دارند .

منبع: نسخه
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: