زمان اقدام به بارداری، بعد از پریود کی است؟

ممکن است بارداری، بسته به اینکه مدت خونریزی و زمان تخمک گذاری، بلافاصله بعد از پایان دوره قاعدگی اتفاق بیفتد.

ممکن است بارداری بسته به اینکه مدت خونریزی و زمان تخمک گذاری بلافاصله بعد از پایان دوره قاعدگی اتفاق بیفتد. اگر دوره قاعدگی شما طولانی باشد و در روزهای 12 تا 14 دوره تخمک گذاری کنید، ممکن است تعداد روزهای کمی برای باروری داشته باشید. اگر قاعدگی شما کوتاه باشد شما تعداد روزهای بیشتری برای باروری و تخمک گذاری در اختیار دارید. بنابراین با توجه به مدت پریودتان زمان مناسب بارداری را باید مشخص کنید.

روزهای تخمک گذاری در قاعدگی
روزهای باروری بسته به این که شما چه زمان تخمک گذاری انجام میدهید معمولا ثابت است و ربطی به زمان پایان قاعدگی ندارد. چه زمانی در سیکل قاعدگی بیشترین احتمال بارداری وجود دارد؟ با وجود اینکه بعد از قاعدگی امکان بارداری شما وجود دارد اما بیشترین احتمال مربوط به روزهای تخمک گذاری است. طبق یک مطالعه مهمی که در سال 1995 انجام شد شما قبل از تخمک گذاری 5 روز دیگر نیز برای باروری زمان دارید.

روزهای غیر از تخمک گذاری هم بارداری امکان دارد؟
پنج روزی که به آن اشاره شد به این معنی است که اگر شما طی پنج روز قبل از تخمک گذاری رابطه جنسی داشته باشید و اسپرم زنده بماند امکان بارداری وجود دارد حتی اگر در روز تخمک گذاری رابطه نداشته باشید. به همین دلیل است که اسپرم میتواند حدود 3 تا 5 روز در دستگاه تناسلی زنده مانده و منتظر تخمک باشد. اسپرم حتی ممکن است تا 7 روز زنده بماند. از آنجا که تخمک میتواند تا 24 ساعت بعد از تخمک گذاری زنده بماند این احتمال هم وجود دارد که روز بعد از تخمک گذاری نیز بارداری اتفاق بیفتد.

روزهای باروری خود را بشناسید
روزهایی که روزهای باروری شماست و میتوانید در طول دوره قاعدگیتان اقدام به بارداری کنید، چه خونریزیتان طولانی باشد و چه کوتاه روزهای مشابهی در سیکل قاعدگیتان است. عدد دقیق این روزها بسته به طول چرخه قاعدگی دارد تا براساس آن مشخص شود روزهای تخمک گذاری کدام است. اینکه چند روز بعد از قاعدگی شما تخمک گذاری داشته باشید بستگی به طول دوره شما دارد. در ادامه به شما کمک می‌کنیم این روزها را پیدا کنید.
اگر سیکل قاعدگی شما 28 روز باشد
- به احتمال زیاد در روز 14 (اگر چه میتواند یک یا دو روز زودتر یا دیرتر باشد) تخمک گذاری دارید و روزهای باروری شما از روزهای نهم تا چهاردهم (6 روز) است.
- اگر به طور متوسط 5 روز خونریزی داشته باشید و از روز چهارم بعد از قاعدگی شروع به رابطه جنسی محافظت نشده کنید، احتمال بارداری شما بیشتر می‌شود.
- اگر به طور متوسط 10 روز خونریزی داشته باشید روزهای باروری شما همچنان 9 تا 14 روز است. با این حال شما فقط روزهای 11 تا 14 (4 روز) زمان دارید تا اقدام به بارداری کنید.
- برای اطمینان بیشتر بهتراست بدانید که روزهای تخمک گذاری دقیق نیست و ممکن است یک یا دو روز تفاوت داشته باشید بنابراین اگر نمی‌خواهید باردار شوید رابطه جنسی محافظت شده داشته باشید.
اگر سیکل قاعدگی کمتر از 28 روز باشد
اگر چرخه قاعدگی شما کمتر از 28 روز باشد روزهای باروری قبل از روز نهم شروع میشود. به عنوان مثال اگر دوره شما 24 روزه باشد:
- به احتمال زیاد روز دهم تخمک گذاری دارید و روزهای باروری شما از روز 5 تا 10 (6 روز) است.
اگر به طور متوسط 5 روز خونریزی داشته باشید بلافاصله بعد از پایان دوره باید اقدام به رابطه جنسی کنید تا بارداری اتفاق بیفتد.
- اگر به طور متوسط 10 روز خونریزی داشته باشید و روز یازدهم رابطه جنسی داشته باشد احتمالا در صورتی که تخمک روز دهم آزاد شده باشد میتوانید باردار باشید.
اگر سیکل قاعدگی بیشتر از 28 روز باشد
اگر پریود شما بیشتر از 28 روز است روزهای باروری شما روز نهم دوره شروع میشود. برای مثال اگر دوره شما 34 روزه باشد:
- احتمالا تا روز بیستم تخمک گذاری ندارید و روزهای باروری شما از روز پانزدهم تا بیستم (6 روز) خواهد بود.
- اگر به طور متوسط 5 روز خونریزی داشته باشید از روز ششم تا چهاردهم تخمک گذاری ندارید.
- اگر به طور متوسط 10 روز خونریزی داشته باشید روزهای یازدهم تا پانزدهم (5 روز) روزهای امن به حساب می آیند و امکان بارداری نیست.

اگر قاعدگی نامنظم دارید
اگر قاعدگی نامنظم دارید روزهای باروری شما در هر دوره با دوره بعد متفاوت خواهد بود. در این مورد شما میتوانید از روشهای تشخیص زمان باروری مانند ردیابی دمای بدن و تغییرات مخاط دهانه رحم برای تخمین زمان تخمک گذاری استفاده کنید. همانطور که توضیح داده شد زمان باروری شما که میتوانید باردار شوید از 5 روز قبل از تخمک گذاری آغاز و تا یک روز بعد از پایان آن ادامه دارد.

منبع: نی نی سایت