275
کد: 203989
25 تير 1398 - 22:34
در چند سال اخیر درک ما از سرطان تخمدان توسط تحقیقات به عمل آمده متحول شده است.

یک مطالعه جدید نشان می دهد هر چه تعداد فرزندان زنان بیشتر باشد، خطر ابتلای آنان به سرطان تخمدان پایین تر می آید. این مطالعه نشان داد که خطر ابتلا در زنان دارای فرزند از زنانی که لوله های فالوپ بسته شده داشتند (به علت جلوگیری از بارداری ) پایین تر بود. این نتایج از تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از بیش از ۸۰۰۰ زن برای تعیین عوامل خطر در چهار نوع از رایج ترین سرطان های تخمدان: سروز، موسینوس، آندومتر و تومورهای سلول روشن بدست آمده است.
در چند سال اخیر درک ما از سرطان تخمدان توسط تحقیقات به عمل آمده متحول شده است این یافته ها نشان می دهد که بسیاری از موارد سرطان در این ناحیه در واقع از تخمدان آمده است به عنوان مثال، شروع بسیاری از تومورهای سروز وخیم (رایج ترین نوع سرطان تخمدان در لوله های فالوپ) و برخی از تومورهای سلول های روشن و آندومتر ممکن است از اندومتریوز توسعه یافته باشند.
کسانی که حداقل یک بار فرزند زایی داشته اند حدود ۲۰ درصد احتمال ابتلا به سرطان تخمدان پایین تری نسبت به زنان بدون فرزند داشتند و همچنین ۴۰ درصد خطر ابتلا پایین تر ی به تومورهای سلول روشن و اندومتر داشته اند. هر کودک بیشتر از ۸ درصد خطر ابتلا به سرطان تخمدان را کاهش می دهد.
تحقیقات بیشتر نشان داد زنانی که لوله های فالوپ بسته شده داشتند به طور کلی ۲۰ درصد خطر ابتلا کمتری به سرطان تخمدان داشتند و نیز ۲۰ درصد خطر کمتری برای ابتلا به تومورهای سروز درجه بالا و ۵۰ درصد احتمال کمتر برای آندومتر و تومورهای سلول روشن.
لازم به ذکر است که این مطالعات فقط یک ارتباط را کشف کرد، اما اتصال دقیقی بین تعداد فرزندان یک زن و خطر ابتلا آنان به سرطان تخمدان هنوز کشف نشده است.
اعتقاد بر این است خطر افزایش نا باروری در میان زنان بدون فرزند بیشتر است. برخی از شرایط مانند اندومتریوز که احتمال باردار شدن را در زنان کاهش می دهد نیز ممکن است خطر ابتلا آنان را در انواع خاصی از سرطان تخمدان افزایش دهد.
برای کاهش خطر ابتلا به سرطان در میان زنانی که لوله فالوپ بسته شده داشتند، گفته شده که بستن لوله های رحمی ممکن است به جلوگیری از رسیدن سلول های غیر طبیعی تومور به تخمدان کمک کند.
زمان باردار شدن یک زن، می تواند خطر ابتلا به سرطان تخمدان او را تحت تاثیر قرار دهد. سرطان تخمدان مانند بسیاری از سرطان های دیگر است و تنها یک بیماری نیست و می تواند سایر بافت ها را تحت تاثیر قرار دهد.
این مهم است که مطمئن شوید که چه چیزهایی روی انواع مختلف سرطان تخمدان تاثیر می گذارد. ما در حال حاضر نیاز به درک مکانیسم های پشت این یافته ها داریم تا بتوانیم با دانستن آن از گسترش خطر ابتلا تمام زنان به سرطان تخمدان بکاهیم بدون در نظر گرفتن اینکه او باروری داشته است یا خیر.

منبع: شفا جو
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: