بالا بودن بتا، ممکنه بارداری مولار باشد؟

بی بی چکم مثبت شد و آزمایش بتا انجام دادم مقدارش 9700 شد.

سوال مخاطب نی‌نی‌بان: سلام وقت بخیرتاریخ آخرین پریودی من۱۸ خرداد بود وباید درتاریخ ۱۹ یا۲۰ تیر پریودمیشدم ک نشدم روز۱۷ تیربی بی چک مثبت بود اماجواب آزمایش بتا ۱ بودک منفی بود بنده پریود نشدم  چندروز بعد دوباره بی بی گذاشتم ک مثبت بودرفتم آزمایش دادم شنبه عددبتا زده بودبیشتراز۵۰۰ عدد دقیق نبودک گفتن مثبته ولی دکترگفت تکرار کن  عددبتادوباره روز دوشنبهازمایش دادم شده بود۲۷۵۰ و سه روزبعد روزپنج شنبه شده بود ۹۷۰۰ تقریبا دوتا ازمایش بتاآخر رودریک ازمایشگاه دادم چرا انقد روند افزایش عدد بتا زیاده ممکنه حاملگی مولارباشه چون پتج شنبه بودهنوز ب دکترنشان ندادم

پاسخ دکتر مرجان قاجار، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی:
دوست عزیز عدد بتا شما خیلی زیاد نیست. سونوگرافی انجام دهید.