تربیت درست کودکان، آسان گیر باشیم یا سخت گیر؟

والدین در مورد هر موضوع و هر چیزی به بچه ها فشار می آورند و سخت گیری می کنند، مثلا بچه باید نمرات خوبی بگیرد، آن ها نباید با کودکان خیابانی یا کودکان بیرون بازی کنند، و غیره.

والدین در مورد هر موضوع و هر چیزی به بچه ها فشار می آورند و سخت گیری می کنند، مثلا بچه باید نمرات خوبی بگیرد، آن ها نباید با کودکان خیابانی یا کودکان بیرون بازی کنند، و غیره. اما واقعا چرا والدین به بچه ها فشار می آورند. موارد زیادی دیده شده است که بچه ها اقدام به خودکشی می کنند چون نمرات خوبی در امتحانات شان نگرفته اند.
والدین به جای سخت گیری و فشار به بچه ها، باید آن ها را حمایت کنند و به آن ها یاد دهند تا در دفعات بعد نمرات خوب بگیرند. والدین باید زیز نظر خودشان به بچه ها اجازه دهند با کودکان دیگر ارتباط بگیرند تا کشف کنند دنیا چگونه است و این برای آن ها خیلی مفید است.

سختگیری والدین
جالب است بدانید که در واقع بچه ها توسط والدین شان تباه می شوند! همه پدر و مادر ها بچه هایشان را بی قید و شرط دوست دارند اما گاهی آن دوست داشتن به آن ها ضرر میرساند…
بچه ها در مورد چیزهای زیادی سوال می پرسند، از اسباب بازی گرفته تا ابزار آلات و غیره. زمانی که فقط در مورد آن ها سوال می پرسند نباید سریعا آن ها را برایشان بخرید و اگر این کار را کردید کارتان غلط است.
با این روش بچه ها فکر می کنند می توانند هر چیزی را راحت به دست بیاورند و هیچ سختی ای وجود ندارد و ارزش آن چیزها را نخواهند دانست. لازم است چالش ها و رقابت ها را به بچه ها یاد دهید چون آن ها باید هر چیزی را یاد بگیرند.
برایش اسباب بازی بخرید ولی نه زمانی که خودش آن را بخواهد. بعد چندین وقت قطعا هم شما هم او باید حتما قدر آن وسیله، به خصوص ارزش پولی آن را بدانید. اگر بچه تان نمرات خوبی نگیرد او را سرزنش نکنید.
باید به او بگویید که او فرصت دیگری برای اثبات خود خواهد داشت. این روزها، مردم به تلفن همراه، و شبکه های اجتماعی اعتیاد دارند و آن ها ارزش افراد و اینکه چه طور به روابط احترام بگذارند را نمی دانند. شما باید به بچه تان اهمیت به افراد و رابطه ها و رفتارهای خوب و مسئولیت یک شهروند خوب بودن را یاد دهید.

منبع: سرسره