196
کد: 208406
14 شهريور 1398 - 22:22
در کل آسیب شناسی روانی شدید در کودکانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته اند، بالاتر از کودکان عادی هم سن آنان است.

پژوهشگران بین تأثیرات اولیه و تأثیرات درازمدت آزار جنسی تفاوت قائل شده اند . تأثیرات اولیه یا کوتاه مدت ، عوارضی است که در دو سال اول آزار جنسی کودک آشکار می شود . گاهی تأثیرات درازمدت بدون آنکه در ابتدا عوارض کوتاه مدت آشکار شده باشد ، ظاهر می گردد .

پیامدهای کوتاه مدت آزار جنسی در کودک
1. آسیب کلی روانی
2. ترس
3. افسردگی ، گوشه گیری و خودکشی
4. تخاصم و پرخاشگری
5. ۵ – کاهش عزت نفس ، احساس گناه و شرم
6. عوارض جسمی
7. فرار از خانه و دیگر رفتارهای « بیرون ریزی »
8. ناتوانی شناختی ، تأخیر رشدی و کاهش کارکرد آموزشی
9. رفتارهای نامناسب جنسی

آسیب کلی روانی
در کل آسیب شناسی روانی شدید در کودکانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته اند . بالاتر از کودکان عادی هم سن آنان است . کودکان ۷ تا ۱۳ ساله عموماً آسیب پذیرتر از کودکان آزاردیده پیش از مدرسه یا نوجوانان آزار دیده بالاتر از ۱۳ سال هستند . درجه تفاوت تا ۴۰ درصد هم می رسد .
ترس
شایعترین عارضه اولیه پس از آزار جنسی کودک عبارتست از ترس که این وضعیت از ۴۵ تا ۸۳ درصد موارد در شش ماه ابتدای آزار ملاحظه می شود .
افسردگی ، گوشه گیری و خودکشی
در نزدیک به نیمی از دختربچه هایی که مورد آزار جنسی قرار گرفته اند گستره ای از هیجانات درونی شده ، از جمله افسردگی ، در عرض دو سال پس از آزار ملاحظه می گردد . در یک بررسی دیده شده یک سوم از کودکان مورد آزار جنسی در عرض نه ماه دچار افسردگی و اضطراب شدند و این میزان در عرض دو سال تقریباً ثابت ماند . در گروه دیگری از نوجوانان که مورد آزار جنسی بستگان قرار گرفته بودند ، یک سوم اقدام به خودکشی کردند .
تخاصم و پرخاشگری
برخی از قربانیان کودک آزاری جنسی به وسیله معطوف کردن خشم و پرخاشگری خود به بیرون واکنش نشان می دهند . این واکنش در نوجوانان آزار دیده شایع تر است . از آنجا که بسیاری از این کودکان و نوجوانان علاوه بر آزار جنسی مورد آزار جسمی یا تهدید به آن هم قرار گرفته بودند . این احتمال وجود دارد که که پرخاشگری ناشی از آزار جسمی هم باشند .
کاهش عزت نفس ، احساس گناه و شرم
نزدیک به ۶۰٪ آزار دیدگان جنسی دچار احساس حقارت میشوند ، هر چه سن آزار دیدگان کمتر باشد این احساس هم کمتر است ، اما در حینی که کودک آزار دیده بزرگتر می شود و به دوره نوجوانی می رسد این احساس افزایش می یابد .
عوارض جسمی
رابطه ی بین آزار جنسی با اختلال در خواب و اشتها ، متعاقب آن وجود دارد . طبق یک بررسی ، یک سوم از قربانیان در عرض نه ماه دچار مشکلات خواب و در حدود یک پنجم آنان دچار بی اختیاری ادرار و مدفوع شده بودند .
فرار از خانه و دیگر رفتارهای « بیرون ریزی »
بر حسب برخی پژوهش ها ، فرار از خانه با آزار جنسی در نوجوانان ارتباط دارد . در یک بررسی ۹۶٪ زنان خیابانی ، کسانی بودند که به دنبال آزار جنسی از خانه فرار کرده بودند . دیگر رفتارهای برون ریزی مرتبط با آزار جنسی عبارتست از : فرار از مدرسه ، سوء مصرف و اعتیاد به مواد مخدر و الکل و روابط نامشروع جنسی .
ناتوانی شناختی ، تأخیر رشدی و کاهش کارکرد آموزشیپ
پژوهش ها حاکی از میزانهای بالای ناتوانی شناختی و تأخیر رشدی در کودکانی است که در سنین پیش از مدرسه مورد آزار جنسی قرار گرفته اند . البته ممکن است این وضعیت ها پیش از آزار جنسی هم در کودک موجود بوده و در آسیب پذیری کودک به آزار جنسی مشارکت داشته باشد . یک سوم کودکان نه ماه پس از اولین بررسی دچار مشکلاتی در مدرسه بودند و یک چهارم آنان هم در ارتباط با همسالان خود مسأله داشتند .
رفتارهای نامناسب جنسی
رفتارهای زودرس و بیش از حد جنسی در کودکان مورد آزار جنسی گزارش می شود که هر چه سن کودک بالاتر باشد میزان آن هم افزوده می شود . ارتباط این موضوع با آزار جنسی ، از هر یک از عواملی که تاکنون ذکر شد قویتر است .

پیامدهای درازمدت آزار جنسی در کودک
1. ترس و اضطراب
2. افسردگی و خودکشی
3. عزت نفس پایین
4. افزایش احتمال آزار دیدگی مجدد جنسی
5. اختلال جنسی
6. مشکلات روانپزشکی
7. دیگر عوارض دراز مدت آزار جنسی
بسیاری از مسائل رفتاری و هیجانی که در ارتباط با تأثیرات اولیه و کوتاه مدت آزار جنسی بحث شد در بررسی عوارض دراز مدت این امر هم ملاحظه می شود . در عین حال به علت گذشت زمان ، اثبات رابطه بین آزار جنسی و رفتار ملاحظه شده ( فرضاً دوره بزرگسالی ) مشکل تر است .
ترس و اضطراب
طبق یک بررسی ، زنانی که در کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند دو برابر بیش از سایر زنان دچار ترس ، اضطراب و کابوس های شبانه و سه برابر بیش از آنان دچار مشکلات خواب بودند . در عین حال نزدیک به نیمی از این زنان علاوه بر آزار جنسی ، متحمل خشونت جمسی هم در کودکی شده بودند . بنابراین ، ضمن آنکه به نظر می رسد نشانه های اضطراب در زنان بزرگسال می تواند مرتبط با آزار جنسی در کودکی باشد اما معلوم نیست این تأثیر مستقل از زور یا تهدید به زور برای انجام آزار جنسی باشد .
افسردگی و خودکشی
در بیشتر موارد ، رابطه ای بین آزار جنسی در کودکی با افسردگی و خودکشی در بزرگسالی گزارش شده است . افکار خودکشی و اقدام به آن به ویژه در زنانی شایع است که علاوه بر آزار جنسی در کودکی متحمل خشونت جسمی هم شده اند.
عزت نفس پایین
گرچه ممکن است خود – پنداره منفی به عنوان یک عارضه اولیه اثبات نشود اما شواهد به نفع آن به عنوان یک عارضه درازمدت خیلی قوی است . خود – پنداره منفی در زنانی که در کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفته اند ۴ تا ۶ برابر بیش از زنان دیگر است.
افزایش احتمال آزار دیدگی مجدد جنسی
دو سوم زنانی که در کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفته اند احتمال دارد قربانی تجاوز جنسی در بزرگسالی شوند . این زنان در صورت ازدواج هم دو تا سه برابر بیش از زنان دیگر احتمال دارد مورد خشونت جسمی شوهرانشان قرار گیرند . دلایل متعددی برای تبیین رابطه بین آزار جنسی در کودکی با آزارهای بعدی ذکر شده است . از جمله اینکه دخترانی که مورد آزار قرار می گیرند احتمال بیشتری دارد که از خانه بگریزند و در نتیجه آسیب پذیری آنان بیشتر می شود . یا اینکه این افراد نیاز روانشناختی پیدا می کنند که با قراردادن خویش در معرض آزار ، بر احساس بی ارزشی خود تأکید کنند.
اختلال جنسی
پژوهش ها حاکی از وجود رابطه ای بین آزار جنسی در کودکی با اختلال در رفتار جنسی بزرگسالی است . از جمله رابطه ای بین فحشا و آزار جنسی در کودکی گزارش شده است . پسرانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته اند احتمال زیادی دارد در بزرگسالی ، پسران خردسال را مورد آزار جنسی قرار دهند.
مشکلات روانپزشکی
در تاریخچه زندگی بیمارانی که مشکلات روانپزشکی دارند احتمال یافت شدن آزار جنسی تا سه برابر کل جمعیت است .
دیگر عوارض دراز مدت آزار جنسی
اختلال در رفتارهای تغذیه ای ، سوء مصرف مواد مخدر و الکل و اعتیاد به آنها به عنوان عوارض آزار جنسی در کودکی گزارش شده است . نباید فراموش کرد که احتمال سرایت بیماریهای آمیزشی به قربانیان وجود دارد .

علائم کودک‌آزاری چیست؟
هر یک از موارد کودک‌آزاری، علائمی را نشان می‌دهند که موجب رنج کودک شده‌اند. به‌عنوان یک فرد مسئول در جامعه، هوشیار بودن و آگاهی از علائم هشدار دهنده کودک‌آزاری از اهمیت زیادی برخوردار است.
علائم فیزیکی کودک‌آزاری
- کودک دچار کبودی، سوختگی و چشمان سیاه شده و ورم کرده‌ای است که هیچ توضیحی برایشان وجود ندارد.
- اغلب از شکستگی استخوان رنج می‌برد.
- برای مدتی طولانی از مدرسه غیبت کرده است.
- کبودی یا آسیب‌های جسمانی کمرنگ شده‌ای روی بدن کودک دیده می‌شود.
- کودک از ماندن کنار والدین یا سرپرستانش اجتناب می‌کند.
- دوست ندارد پس از مدرسه به خانه برگردد.
- با نزدیک شدن به بزرگسالان دچار وحشت می‌شود.
- والدین توضیحات متضاد و متناقضی از صدمات ارائه می‌دهند.
- خود والدین و سرپرستان، دارای سابقه کودک‌آزاری در کودکی‌شان هستند.
- نمرات کودک در مدرسه افت کرده و با همکلاسی‌هایش مشکل پیدا می‌کند.
رفتار ضد اجتماعی علائم عاطفی کودک‌آزاری
- کودک شروع به غرولند کرده یا رفتاری آسیب‌زننده از خود نشان می‌دهد.
- کودک به‌طور ناگهانی پرخاشگر یا منفعل می‌شود.
- کودک رفتارهای بچگانه‌ای مانند کوبیدن سر، انگشت‌مکیدن، خوردن مو، تاب‌خوردن و… از خود نشان می‌دهد.
تلاش برای خودکشی
- شروع به تحقیر کردن و خوارشمردن خود می‌کند؛ مانند جملاتی چون من بی‌ارزش هستم، من احمق هستم و… .
- هنگامی که صدمه می‌بیند به خود می‌گوید: این سزاوار من است.
- ناگهان دچار لکنت یا خاموشی در حرف زدن می‌شود.
- از لحاظ جسمی، عاطفی و روحی دچار سقوط می‌شود.
علائم غفلت و بی‌توجهی
-
کودک همیشه گرسنه است.
- از بهداشت شخصی ضعیفی برخوردار است.
- لباس‌هایش کهنه، کثیف و مندرس است.
- کودک همیشه احساس خستگی می‌کند.
- کودک از مشکلات پزشکی درمان نشده‌ای رنج می‌برد.
- از روی اجبار به زباله گردی روی می‌آورد.
 از لحاظ اجتماعی با کسی ارتباط ندارد.
- به فردی مخرب تبدیل می‌شود.
علائم کودک‌آزاری جنسی
- کودک در راه رفتن و نشستن دچار مشکل می‌شود.
- دچار کابوس‌های شبانه می‌شود و رختخواب خود را خیس می‌کند.
- کودک از تغییرات ایجاد شده در اشتهایش رنج می‌برد؛ یا مقدار زیادی غذا می‌خورد و یا اصلاً هیچ غذایی نمی‌خورد.
- از عوض کردن لباس‌ها یا کارهای جسمانی در مقابل دیگران اجتناب می‌کند.
- وقتی شخص خاصی به او نزدیک می‌شود، دچار وحشت شده و احساس ناراحتی می‌کند.

علائم کودک‌آزاری در کودکان نوپا
شاید دیدن کودکی نوپا که مورد اذیت و آزار قرار گرفته باشد، برای اغلب ما غیرقابل درک باشد. با این وجود، این احتمال وجود دارد و باید مراقب علائم کودک‌آزاری در کودکان نوپا بود. کودک نوپا از مهارت‌های کلامی و ارتباطی، برای توضیح دادن آزار و اذیتی که بر او رفته است، برخوردار نیست یا کودک ممکن است از درک وخامت اوضاع عاجز باشد. با این حال، می‌توان شاهد تغییراتی در رفتار آن‌ها بود.
باید ببینید که آیا کودک از رفتن به مهدکودک اجتناب می‌ورزد. در برخی موارد، هنگامی که والد یا سرپرست می‌خواهند کودک را در مهدکودک بگذارند، او محکم به آن‌ها می‌چسبد. کودک نوپا اگر در خانه مورد اذیت و آزار والدین یا سرپرستانش قرار گیرد، از بودن در کنارشان خودداری می‌کند. کودک ممکن است علائم آزار و اذیت جسمانی را بارها و بارها نشان دهد.
کودک نوپایی که مورد سوءاستفاده عاطفی قرار می‌گیرد، بسیار منفعل می‌شود. او حتی ممکن است بسیار متوقع شده و رشد عاطفی و جسمانی‌اش دچار تأخیر شود؛ این به آن معناست که کودک، راه رفتن و صحبت کردن را بسیار دیرتر از همسالانش یاد می‌گیرد.

علائم کودک‌آزاری در بزرگسالان
شما می‌توانید علائم کودک‌آزاری را در بزرگسالان نیز مشاهده کنید و احساس کنید که مشکلی در رابطه آن‌ها با کودکان وجود دارد. این بزرگسال می‌تواند والد، سرپرست، فامیل، معلم یا آشنای خانوادگی کودک باشد. بزرگسال ممکن است هیچ توجهی به کودک نکند؛ مخصوصاً درباره والدین یا سرپرستان بدرفتار صدق می‌کند. در این حالت، والدین، کودک را مسبب تمام مشکلات ایجاد شده می‌دانند. اگر کودک خوب رفتار نکند، با تنبیه‌های شدید جسمانی روبه‌رو خواهد شد. بزرگسال کودک را موجودی بی‌ارزش و اشتباهی می‌داند و به نیازهای عاطفی، جسمانی یا اولیه او هیچ توجهی نمی‌کند.
کودک هم تا آنجا که برایش امکان‌پذیر باشد، تلاش می‌کند از نزدیک شدن به والدین دوری کند. توجه به برخی از علائم هشداردهنده کودک‌آزاری از اهمیت بیشتری برخوردار است.اگر به کودکی که می‌شناسید و نگران حالش هستید، اهمیت می‌دهید، درصورت دیدن برخی از علائم مذکور در کودک، مراتب را حتماً به پلیس اطلاع دهید یا با اورژانس اجتماعی تماس بگیرید و آن‌ها را در جریان بگذارید.

منبع: بی کلک
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: