167
کد: 211360
21 مهر 1398 - 23:54
آموزش مسئولیت پذیری به کودک یعنی به فرزندتان اجازه بدهید خودش کارهایش را انجام دهد.

آموزش مسئولیت پذیری به کودک یعنی به فرزندتان اجازه بدهید خودش کارهایش را انجام دهد. مسئولیت پذیری در کودک امری ذاتی نیست و هیچ کودکی به صورت کودک مسئول بدنیا نمی آید.
یکی از کارهای مهم والدین پرورش احساس مسئولیت در کودکان است. تقویت و پرورش این دو میل در فرد موجب می شود تا فرد در آینده مسئولیت پذیر بوده و نسبت به دیگران احترام و توجه لازم را داشته باشد. فرزندتان برای آن که از نظر جسمی و فکری رشد کند به تجربه ای متنوع و حل مشکلات فراوان نیاز دارد، پس باید او بارها با شکست رو به رو شود تا بتواند راه حل درست را بیابد. این کار به رشد عاطفی کودکان هم کمک می کند.

انجام کارهای شخصی به وسیله کودکان
پس اگر خطری او را تهدید نمی کند، بگذارید خودش کارهایش را انجام دهد. اگر دیدید توپش زیر تخت گیر کرده است و نمی تواند آن را بیرون آورد، او را تشویق کنید تا راه حلی برای بیرون آوردن آن پیدا کند. اگر او پای بر زمین کوبید یا عصبانی شد، او را با مهربانی به روش درست راهنمایی کنید و به او پیشنهاد بدهید که از جارو کمک بگیرد، ولی هیچ کاری را به جای او انجام ندهید، وگرنه چطور توقع دارید که او رشد کند ؟اگر در مواردی کودک شما نتوانست راه حل مناسبی پیدا کند و شما ناگزیر کاری را به جای او انجام می دهید به فرزندتان پیشنهاد کنید از شما تقلید کرده و کارهای شما را عیناً تکرار کند.
باید به کودکمان اجازه دهیم تا آزادانه بعضی قضاوت ها و انتخاب ها را بکنند و از اشتباهاتشان درس بگیرند. البته هنگام مسئولیت دادن به آنها باید دقت کنیم توقعات ما با سطح رشد فیزیکی بدنشان متناسب باشد. مثلا از یک کودک دو ساله نمی توانیم بخواهیم که به تنهایی اتاق را جمع و جور کند یا ساعت ها بی صدا پای تلویزیون بنشیند.

مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: