مصرف قرص اورژانسی، باعث قطع پریود میشود؟

من روز دوم پریود قرص اورژانسی مصرف کردم.

سوال مخاطب نی‌نی‌بان: سلام.من روز دوم پریودم خونریزیم یهویی قطع شد و نزدیکی داشتم و استرس گرفتمو قرص اورژانسی خوردم. تقریبا چند روز دیگه پریود میشم؟ ینی دقیقا روز ۲ ام پریودم خونریزیم یهویی قطع شد و قرص مصرف کردم...

پاسخ دکتر مرجان قاجار، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی:
مصرف قرص های اورژانسی سیستم هورمونی را بهم میریزد و باعث ایجاد بی نظمی در قاعدگی گاهی تا سه سیکل می شود، در ضمن واکنش هر بدنی به قرص های اورژانسی متفاوت است، ممکن است شما چند روز زودتر یا دیرتر و یا در تاریخ مقرر همیشگی پریود شوید.