581
کد: 211777
25 مهر 1398 - 19:52
گوش دادن به صحبت های فرزند نقشی اصلی در حل مسائل بازی می کند.

گوش دادن به صحبت های فرزند نقشی اصلی در حل مسائل بازی می کند. ما والدین اغلب بیش از حد مشتاقیم که پند و اندرز بدهیم و از « خرد» خود بهره و نصیب ببخشیم. فرض ما براین است که مشکل را می فهمیم و می دانیم که چگونه آن را حل کنیم. این اشتباه فاحشی است که می تواند ارتباط ولی – کودک را تضعیف کند. بچه ها مانند هر کس دیگر دلشان می خواهد که دیگران حرفشان را بشنوند و درکشان کنند. پس مهارت های شنیدن و گوش دادن به حرف‌ های کودک خود را افزایش دهیم .
گوش دادن به صحبت های فرزند نیازی اساسی است. می توانید تصور کنید که اگر فقط یک روز احساس می کردید دیگران شما را درک نمی کنند زندگی به چه صورت می شد؟ برای مثال، فرقی نمی کرد چه بگویید، حرفتان را بد می فهمیدند یا به آن اعتنایی نمی کردند؟ با مدنظر قرار دادن این موضوع، باید به خاطر داشته باشیم که قبل از اقدام به جستجو و تعیین راه حل، به صحبت های کودک گوش بدهیم.
گوش دادن به حرف‌ های کودک کار ساده ای نیست. این فعالیتی است که به توجه کامل و همدلی ما نیاز دارد. بعضی ها معتقدند که صحبت کردن از گوش دادن سخت تر است و می گویند که صحبت کردن به مهارت های بیشتری نیاز دارد چون باید جملات را به شیوهای معنادار مرتب و دسته بندی کرد، در حالی که، گوش دادن یک عمل منفعلانه است. در حقیقت، گوش سپردن به دلیل عوامل چند، فعالیتی دشوار و سخت است.
اول اینکه ذهن آدمی می تواند چهار برابر سریعتر از ادای کلمات بوسیله دهان، اطلاعات را پردازش کند. معنی اش این است که شنونده می تواند به راحتی گیج شود. این مشکل زمانی حادتر می شود که کودک در بیان احساسات خود یا صحبت دربارهٔ مشکل خود دچار زحمت باشد.گوش دادن به حرف‌ های کودک سخت تر می شود . در چنین مواردی سرعت حرف زدن کاهش بیشتری هم می یابد. خوب گوش دادن همچنین به احوال شنونده و به محیط فیزیکی نیز بستگی دارد. گاهی ما هنگام خستگی وبی حوصلگی سعی می کنیم به حرفهای بچه ها گوش بدهیم.

بهترین روش گوش دادن به کودکان
برای گوش دادن به صحبت های فرزند خود ، کاملاً آرام و با توجه به حرفهایش گوش بدهید.
احساسات آنها را با کلمه ای تأیید کنید: « اوهم … م م م … متوجهم…»
می توانید به احساسات آنها نامی بدهید. مثلاً«به نظر دلسرد کننده می آید!»
می توانید در مورد آرزوهایش، از خیال پردازی استفاده کنید. « کاشکی یک موز رسیده را الان برایت حاضر می کردم!»
همهٔ احساسات را می توان پذیرفت.اما بعضی اعمال مشخص باید محدود شوند:«می توانم بفهمم که چقدر از دست برادرت عصبانی هستی .منظورت را با کلمات بفهمان نه با مشت»

مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: