برای درمان ناباروری، نقش استفاده از سلول‌های بنیادی

سلول‌های بنیادی منبع نامحدودی از سلول‌های جنسی را در آزمایشگاه در اختیار ما قرار داده‌اند و ما از این طریق می‌توانیم در باروری مداخله داشته باشیم.

عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان با اشاره به امکان تولید تخمک از سلول‌های بنیادی، بر ضرورت استفاده از این سلول‌ها در درمان پیشرفته ناباروری تاکید کرد و گفت: در پژوهشگاه رویان توانستیم سلول‌های بنیادی را از تخمدان موش و تخمدان انسانی جدا کنیم.
فرشته اسفندیاری امروز در سمپوزیوم حفظ باروری به دلایل غیرپزشکی که در پژوهشگاه رویان برگزار شد، به تشریح امکان تولید تخمک از سلول‌های بنیادی پرداخت و در این رابطه توضیح داد: سلول‌های بنیادی منبع نامحدودی از سلول‌های جنسی را در آزمایشگاه در اختیار ما قرار داده‌اند و ما از این طریق می‌توانیم در باروری مداخله داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه سلول‌های بنیادی می‌توانند اسپرم و تخمک دارای عملکرد را تولید کنند، گفت: سلول‌های بنیادی پرتوان از این جهت حائز اهمیت هستند. چرا که این سلول‌ها از جنین منشأ می‌گیرند و قابلیت تمایز به انواع سلول‌ها از جمله سلول‌های جنسی را دارند.
عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان با اشاره به اینکه از سال ۲۰۰۴ نخستین بار این ایده مطرح شده که سلول‌های بنیادی می‌توانند تخمک و اسپرم تولید کنند، گفت: البته این ایده چندین سال بعد در سال ۲۰۱۱ به اثبات رسیده است.
اسفندیاری گفت: مشکل اساسی در این حیطه این بود که سلول‌ها نمی‌توانند کل مراحل تکوین را در آزمایشگاه بگذرانند و همچنین با توجه به اینکه سلول‌های جنسی انتقال دهنده ژن‌ها هستند، کشت آنها باید در کوتاه مدت انجام شود تا کمترین تغییرات حاصله را داشته باشند.
وی افزود: گروه ژاپنی که مراحل تکوینی سلول‌های جنسی را در آزمایشگاه انجام داده بودند، سال گذشته توانستند این مطالعات را به دنیای انسانی بیاورند و به این موضوع پی بردند که در تخمدان نیز سلول‌های بنیادی وجود دارد.
عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان در پایان با اشاره به اینکه در آینده مجبور هستیم برای درمان پیشرفته ناباروری از سلول‌های بنیادی استفاده کنیم، گفت:‌ در پژوهشگاه رویان نیز مطابق با درمان‌های روز دنیا توانستیم سلول‌های بنیادی را از تخمدان موش و نیز تخمدان انسانی جدا کنیم.