نوزاد پنج ماهه، آپتامیل دو بهش بدم؟

با توجه به ابنکه پسرم ۵ ماهشه و دیگه با شیر خشک آپتامیل ۱ سیر نمیشه، میتونم آپتامیل ۲ بهش بدم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: با سلام 
با توجه ب ابنکه پسرم ۵ماهشه و با شیرخشک اپتامیل۱ دیگه سیر نمیشه آیا میتونم اپتامیل۲ ک از ۶ ماهگی باید بخوره بهش بدم چون یکماه دیگه میشه ۶ماه اشکالی نداره بدم ؟
 
 
پاسخ دکتر محمد تقی زاده، متخصص اطفال:
 مادر عزیز به طور کلی شیر خشک های شماره 1 را در شش ماه اول، شیر خشک های شماره 2 را در شش ماه دوم زندگی و شماره 3 را در پایان یک سالگی شروع می کنیم.