رشد وزن نوزاد، چگونه باید باشد؟

نوزاد ۶ ماه و ۱۵ روزه ای دارم، وزن هنگام تولد ۳۵۰۰ و قد ۵۱ و الان قد ۶۷ وزن ۷۶۰۰، آیا مشکلی در وزن گیری وجود دارد؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: سلام نوازد ۶ ماه و ۱۵ روزه ای دارم،وزن هنگام تولد ۳۵۰۰ و قد ۵۱ و الان قد ۶۷ وزن ۷۶۰۰ ایا مشکلی در وزن گیری وجود دارد؟ باشیر مادر تغذیه میشود
 
 
پاسخ دکتر عباس شکری، متخصص اطفال:
مادر عزیز در شیر مادر خواران، ارزیابی وزن و دور سر به این صورت که هر ماه حداقل 650 تا 750 گرم به وزنشان و یک سانتی متر به دور سرشان اضافه شود مهم است. وزن نوزاد خوب است.