نوزاد از چند ماهگی مادرش را می شناسد؟

شاید متوجه شده باشید که نوزاد یا شیرخواری که سرحال و بازیگوش بوده حالا با دیدن فرد غریبه ای ناآرام می ‌شود.

نوزادان ابتدا مادر خود را تشخیص می‌ دهند. نوزادان تازه متولد شده در کنار مادر احساس راحتی می ‌کنند و نه تنها بو و صدای مادر برایشان آشنا است بلکه چون در تمام مدت روز چهره مادر را می‌بینند برایشان آشنا می‌شود. در سه ماهگی نوزاد می‌تواند چهره‌‌ها را از هم تشخیص دهد و در بغل افراد ناشناس ناآرام می‌شود. اما این سوال که آیا نوزاد هنگام تولد مادر را می‌شناسد یا خیر جای بحث دارد.

چه زمانی نوزاد پدر خود را می ‌شناسد و تشخیص می ‌دهد؟
تاکنون در این رابطه مطالعه ای انجام نشده است. با این حال، اعتقاد بر این است که نوزادان صدای پدر را از رحم می‌شنوند و بعد از تولد تشخیص می‌دهند. به همین دلیل‌‌، بسیاری از پزشکان توصیه می‌کنند پدران آینده در زندگی رحمی با نوزادان خود صحبت کنند. نوزادان با تاری دید به دنیا می‌آیند و تا چند هفتگی به احتمال زیاد چهره والدین خود را تشخیص می‌دهند.

نوزادان چه زمانی افراد خانواده را از غریبه ‌‌ها تشخیص می ‌دهند؟
بعد از شرح این مطلب که نوزاد از چند ماهگی پدر و مادر را می شناسد، نوبت به سایر اعضای خانواده می رسد. در این رابطه تحقیقی انجام نشده است اما برخی بررسی‌‌ها ثابت کرده است نوزادان می‌توانند چهره مادر را در اوایل زندگی از دیگر افراد تشخیص دهند. شناسایی سایر افراد خانواده چند ماه طول می‌کشد و نوزادی که مرتبا تنها اعضای خانواده را می‌بیند در مقایسه با نوزادی که با افراد متفاوتی در ارتباط است سریع تر اعضای خانواده را شناسایی خواهد کرد.

نوزادان چطور افراد را می ‌شناسند؟
همانطور که یک فرد بالغ با مشاهده صورت، چهره افراد را به خاطر می‌سپارد و هر چه چهره زیباتر باشد بهتر به یاد می‌ماند نوزادان نیز با نگاه کردن به چهره افراد آنها را به یاد می‌سپارند.
در مطالعه ای در سال 2017 مشخص شد نوزادان می‌توانند چهره ای را که در رحم سایه آن را دیده اند تشخیص دهند. در این مطالعه 39 جنین در 34 هفتگی زیرنظر گرفته شدند و تصاویری از صورت مادر روی رحم تابانده شد. در همین حین حرکات سر جنین با کیفیت 4 D زیرنظر گرفته شد. بررسی‌‌ها نشان داد سر جنین به منظور دیدن و تشخیص دادن این چهره می‌چرخد البته تنها برای چهره‌هایی که برایش جذابند!

دیدن افراد غریبه چه تاثیری بر جنین می ‌گذارد؟
شاید متوجه شده باشید که نوزاد یا شیرخواری که سرحال و بازیگوش بوده حالا با دیدن فرد غریبه ای ناآرام می ‌شود. دلیل این موضوع غریبه بودن نوزاد با این چهره است. نوزاد با دیدن غریبه‌‌ها کنجکاو و در عین حال دچار دلهره می‌شود و رفتاری عجیب از خود نشان می‌دهد. شاید کودک دچار ترس و اضطراب نشده باشد اما دیدن فرد غریبه او را ناراحت می‌کند.
هیچ مدرک علمی برای اثبات این موضوع که نوزادان می‌تواند در ابتدای تولد چهره مادر یا پدر را تشخیص دهند وجود ندارد اما در 3-4 ماهگی شیرخوار والدین را می‌شناسد و با گذشت زمان و بهبود بینایی تشخیصش بهتر خواهد شد.اگر فرزند شما از 4 ماهگی گذشت و هنوز افراد را تشخیص نمی‌دهد حتما با متخصص مشورت کنید.
حال که می دانید نوزاد از چند ماهگی مادر و پدرش را می شناسد، زیاد عجله نکنید، زمان رخ دادن نقاط عطف تکاملی در نوزادان مختلف متفاوت است و به زودی دلبند شما نیز مادر و پدرش را خواهد شناخت.

نوزاد از چند ماهگی مادر خود را می شناسد؟
نوزادان ابتدا مادر خود را تشخیص می‌دهند. نوزادان تازه متولد شده در کنار مادر احساس راحتی می‌کنند و نه تنها بو و صدای مادر برایشان آشناست بلکه چون در تمام مدت روز چهره مادر را می‌بینند برایشان آشنا می‌شود. در سه ماهگی شیرخوار می‌تواند چهره‌‌ها را از هم تشخیص دهد و در بغل افراد ناشناس ناآرام می‌شود. اما این سئوال که آیا نوزاد هنگام تولد مادر را می‌شناسد یا خیر جای بحث دارد

چه زمانی نوزاد پدر خود را می ‌شناسد و تشخیص می ‌دهد؟
تاکنون در این رابطه مطالعه ای انجام نشده است. با این حال، اعتقاد بر این است که نوزادان صدای پدر را از رحم می‌شنوند و بعد از تولد تشخیص می‌دهند. به همین دلیل‌‌، بسیاری از پزشکان توصیه می‌کنند پدران آینده در زندگی رحمی با نوزادان خود صحبت کنند. نوزادان با تاری دید به دنیا می‌آیند و تا چند هفتهگی به احتمال زیاد چهره والدین خود را تشخیص می‌دهند.

شیرخواران چه زمانی افراد خانواده را از غریبه‌‌ ها تشخیص می ‌دهند؟
بعد از شرح این مطلب که نوزاد از چند ماهگی پدر و مادر را می شناسد، نوبت به سایر اعضای خانواده می رسد. در این رابطه تحقیقی انجام نشده است اما برخی بررسی‌‌ها ثابت کرده است نوزادان می‌توانند چهره مادر را در اوایل زندگی از دیگر افراد تشخیص دهند. شناسایی سایر افراد خانواده چند ماه طول می‌کشد و شیرخواری که مرتبا تنها اعضای خانواده را می‌بیند در مقایسه با شیرخواری که با افراد متفاوتی در ارتباط است سریع تر اعضای خانواده را شناسایی خواهد کرد.

نوزادان چطور افراد را می ‌شناسند؟
همانطور که یک فرد بالغ با مشاهده صورت چهره افراد را به خاطر می‌سپارد و هر چه چهره زیباتر باشد بهتر به یاد می‌ماند نوزادان نیز با نگاه کردن به چهره افراد آنها را به یاد می‌سپارند.