حرف نزدن کودک، هیچ کلمه ای نمیگه

پسرم یک سال و یازده ماهشه حرف نمیزنه خیلی استرس دارم چیکار کنم؟

سوال مخاطب نی‌نی‌بان: سلام
پسرم یک سال و یازده ماهشه،هنوزهیچ کلمه ای نمیگه،حرف نمیزنه،وقتی آب میخواد منو هول میده طرف آشپزخانه تا بهش آب بدم،خیلی استرس دارم چیکارکنم؟

 

پاسخ مرتضی توکلی، روانشناس عمومی:
دوست عزیز برای اطمینان خاطر با روانپزشک یا روانشناس ویژه کودک در تماس باشید. اما به طور کلی در نظر داشته باشید انتقال استرس و نگرانی شما به کودکتان حتمی است و از طرفی استرس شما می‌تواند این تاخیر را تقویت کند.