ازدواج ۱۱ هزار کودک کمتر از ۱۵ سال، کودکی گم‌شده!

در پاییز سال ۱۴۰۰ بیشتر از ۱۱هزار کودک کمتر از ۱۵ سال در ایران ازدواج کردند و ازدواج حدود سه هزار پسر و هشت هزار و ۲۳۵دختر کمتر از ۱۵ سال در پاییز ۱۴۰۰ ثبت شده است.

ازدواج ۱۱ هزار کودک کمتر از ۱۵ سال

بر اساس گزارش روزنامه شرق، در پاییز سال ۱۴۰۰ بیشتر از ۱۱هزار کودک کمتر از ۱۵ سال در ایران ازدواج کردند.
بر اساس این گزارش، ازدواج حدود سه هزار پسر و هشت هزار و ۲۳۵دختر کمتر از ۱۵ سال در پاییز 1400 ثبت شده است.
سازمان ثبت احوال ایران همچنین از به دنیا آمدن هزار و 474نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله خبر داده بود.
۶۹هزار و ۱۰۳ نوزاد هم از مادران گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ساله به دنیا آمده‌اند که گروه سنی پرخطر محسوب می‌شود.


ازدواج ۱۱ هزار کودک کمتر از ۱۵ سال
ازدواج کودکان چیست؟
ازدواج کودکان، ازدواج رسمی یا غیررسمی قبل از 18سالگی است. این ازدواج نقض حقوق بشر کودکان و نوعی خشونت مبتنی بر جنسیت است که دوران کودکی را از کودکان می‌گیرد.


ازدواج ۱۱ هزار کودک کمتر از ۱۵ سال
نرخ ازدواج کودکان در زمان درگیری افزایش می‌یابد
تعارض، نابرابری‌هایی را افزایش می‌دهد که دختران را در برابر ازدواج کودکان و پیامدهای آن آسیب‌پذیر می‌کند.
خانواده‌ها ممکن است ترتیب ازدواج دختران را بدهند، چون عقیده دارند که ازدواج از دخترانشان در برابر خشونت توسط غریبه‌ها یا گروه‌های مسلح محافظت می‌کند و همچنین بار مالی خانواده را کاهش می‌دهد.
مثلا نرخ ازدواج کودکان در یمن افزایش یافته است. بیش از دو سوم دختران یمن قبل از سن 18 سالگی ازدواج کرده‌اند.
ازدواج کودکان همچنین یک نگرانی فزاینده در میان کودکان پناهنده از جمله کودکان میانمار و جمهوری آفریقای مرکزی است.
برای مطالعه خبرهای بیشتر به بخش اخبار و ایونت ها سر بزنید.

الهام صالح