منفورترین بازیگر زن هالیوود کیست؟

در آخرین دادگاه جانی دپ و امبر هرد، این دو نفر آخرین اظهارات خود را بیان کردند. وکیل‌های آن دو هم نظراتشان را گفتند.

منفورترین بازیگر زن هالیوود کیست؟

در آخرین دادگاه جانی دپ و امبر هرد، این دو نفر آخرین اظهارات خود را بیان کردند.
در این دادگاه وکیل جانی، گفت که امبر بهترین نقش زندگیش را در همین دادگاه بازی کرده و موفق هم شده.
وکیل جانی دپ گفت که بر اساس همه شواهد ارائه شده، جانی هیچ تعارض جنسی و آسیب فیزیکی‌ به امبر وارد نکرده و امبر برای بیماری جلب توجهش داستان آسیب جانی به خودش را ساخته است.
وکیل دیگر جانی دپ هم ضمن تاکید بر این‌که هیچ انسانی کامل نیست، گفت: «شاهد بودید جانی به استفاده از مواد مخدر و الکل اعتراف کرد، اما او هیچ وقت و در هیچ شرایطی آسیب‌هایی را که خانم ‌هرد ادعا کرده، به او وارد نکرده است.


منفورترین بازیگر زن هالیوود کیست؟

امبر هرد؛ منفورترین زن در هالیوود

خوب است بدانید که مجله نشریه آمریکایی نشنال اینکوایر، از امبر هرد به عنوان منفورترین بازیگر زن هالیوود نام برده است.
چند سال پیش امبر هرد ادعا کرده بود که جانی دپ به او آسیب فیزیکی زده و این ادعا به حرفه جانی، آسیب زیادی وارد کرد. هر دو ادعای غرامت کردند و این دادگاه‌ها به همین دلیل تشکیل شده است.

برای مطالعه خبرهای بیشتر به بخش اخبار و ایونت ها سر بزنید.

الهام صالح