برخورد با پزشکانی که شرایط سقط جنین را فراهم می‌کنند

بر اساس گفته‌های محسن رضایی؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم، با پزشکانی که شرایط سقط جنین را فراهم کنند، برخورد می‌شود.

برخورد با پزشکانی که شرایط سقط جنین را فراهم می‌کنند

بر اساس گفته‌های محسن رضایی؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم، با پزشکانی که شرایط سقط جنین را فراهم کنند، برخورد می‌شود.
بر این اساس، پزشکانی که شرایط سقط جنین را فراهم کنند، پروانه کارشان باطل می‌شود.
محسن رضایی گفته: «فراهم کردن شرایط و ابزار سقط جنین حتی برای یک بار سبب ابطال پروانه کار پزشک خاطی می‌شود.»
بر اساس گفته‌های وی، سالانه بین ۳۵۰ تا ۵۰۰هزار پایان خودخواسته بارداری در کشور اتفاق می‌افتد که فقط ۱۰هزار مورد از آن‌ها قانونی است.

بیشتر بخوانید: آمار سقط جنین سالانه در ایران

برای مطالعه خبرهای بیشتر به بخش اخبار و ایونت ها سر بزنید.

الهام صالح