10 سلبریتی که ثابت کردند زیبایی به سن نیست! + تصاویر

مد طراحی شده بر اساس ظاهر جوان در حال فراموشی است. بسیاری از سلبریتی ها علیرغم سنشان چه ۴۰ یا ۵۰ ساله باشند، جذاب و زیبا می مانند.

10 سلبریتی که ثابت کردند زیبایی به سن نیست! + تصاویر

به نقل از سایت طلا: مد طراحی شده بر اساس ظاهر جوان در حال فراموشی است. بسیاری از سلبریتی ها علیرغم سنشان چه ۴۰ یا ۵۰ ساله باشند، جذاب و زیبا می مانند. مونیکا بلوچی، اوما تورمن و شارون استون نمونه های واضحی از این واقعیت هستند که زیبایی سن ندارد.

مونیکا بلوچی

10 سلبریتی که ثابت کردند زیبایی به سن نیست! + تصاویر

 

کیت وینسلت

10 سلبریتی که ثابت کردند زیبایی به سن نیست! + تصاویر

جولیان مور

10 سلبریتی که ثابت کردند زیبایی به سن نیست! + تصاویر

 

سلما هایک

10 سلبریتی که ثابت کردند زیبایی به سن نیست! + تصاویر

 

اوما ترومان

10 سلبریتی که ثابت کردند زیبایی به سن نیست! + تصاویر

 

هالی بری

10 سلبریتی که ثابت کردند زیبایی به سن نیست! + تصاویر

 

جنیفر انیستون

10 سلبریتی که ثابت کردند زیبایی به سن نیست! + تصاویر

 

جودی فاستر

10 سلبریتی که ثابت کردند زیبایی به سن نیست! + تصاویر

 

کیتی هلمز

10 سلبریتی که ثابت کردند زیبایی به سن نیست! + تصاویر

 

شارون استون

10 سلبریتی که ثابت کردند زیبایی به سن نیست! + تصاویر

منبع: سایت طلا
آرام حسینی