کپی‌برداری بازیگر زن ایرانیِ ونیز از لباس فرح

مهسا حجازی، بازیگر فیلم جنگ جهانی سوم در فستیوال ونیز، لباسی از سوزن‌دوزی بلوچی بر تن کرد.

کپی‌برداری بازیگر زن ایرانیِ ونیز از لباس فرح

به نقل از برترین‌ها: مهسا حجازی، بازیگر فیلم جنگ جهانی سوم در فستیوال ونیز، لباسی از سوزن‌دوزی بلوچی بر تن کرد. این لباس از یکی از نمونه‌های فاخر صنایع دستی ایرانی متعلق به فرح دیبا الهام گرفته شده بود. لباس فرح هم‌اکنون جزوی از آثار موزه‌ی کاخ سعدآباد است.

کپی‌برداری بازیگر زن ایرانیِ ونیز از لباس فرح

کپی‌برداری بازیگر زن ایرانیِ ونیز از لباس فرح

کپی‌برداری بازیگر زن ایرانیِ ونیز از لباس فرح

آرام حسینی