فتوشوت‌های آنجلینا جولی، زنی که در 50 سالگی همچون الماس می‌درخشد و زیباست!

فوتوشوت‌های جدید آنجلینا جولی، بازیگر جذاب هالیوود که به‌تازگی ۵۰ ساله شده، برای مجله‌ی مادام فیگارو

فتوشوت‌های آنجلینا جولی، زنی که در 50 سالگی همچون الماس می‌درخشد و زیباست!

به نقل از طراحان لباس: فوتوشوت‌های جدید آنجلینا جولی، بازیگر جذاب هالیوود که به‌تازگی ۵۰ ساله شده، برای مجله‌ی مادام فیگارو.

فتوشوت‌های آنجلینا جولی، زنی که در 50 سالگی همچون الماس می‌درخشد و زیباست!

فتوشوت‌های آنجلینا جولی، زنی که در 50 سالگی همچون الماس می‌درخشد و زیباست!

فتوشوت‌های آنجلینا جولی، زنی که در 50 سالگی همچون الماس می‌درخشد و زیباست!

فتوشوت‌های آنجلینا جولی، زنی که در 50 سالگی همچون الماس می‌درخشد و زیباست!

فتوشوت‌های آنجلینا جولی، زنی که در 50 سالگی همچون الماس می‌درخشد و زیباست!

مطلب پیشنهادی: آنجلینا جولی با پیژامه، همین قدر راحت!

منبع: طراحان لباس