ادامه اعتراض هنرمندان و تجمع مقابل زندان اوین

برخی از بازیگران مشهور دیگر، در روز سوم، در رابطه با بازداشت ترانه علیدوستی، مقابل اوین تجمع کردند.

تصاویر تجمع بازیگران مقابل اوین در روز سوم

به نقل از برترین ها: برخی از بازیگران مشهور دیگر، در روز سوم، در رابطه با بازداشت ترانه علیدوستی، مقابل اوین تجمع کردند.

تصاویر تجمع بازیگران مقابل اوین در روز سوم


بیشتر بخوانید:تجمع بازیگران زن مقابل زندان اوین بعد از بازداشت ترانه علیدوستی


سمانه امیری