عکس‌های تصادفی که مانند تابلوهای کلاسیک به نظر می‌رسند

چه بسیار پیش می‌آید که ما با دوربین خوب و موقعیت‌شناسی و تنظیمات تقریبا حرفه‌ای خواسته باشیم عکس خوبی بگیریم و موفق نشده باشیم و در مقابل گاهی بی مقدمه با دوربین گوشی هم عکس خوبی ثبت کرده باشیم که مانند یک تابلوی نقاشی شده باشد.
عکس‌های تصادفی که مانند تابلوهای کلاسیک به نظر می‌رسند
یه نقل از یک پزشک: چه بسیار پیش می‌آید که ما با دوربین خوب و موقعیت‌شناسی و تنظیمات تقریبا حرفه‌ای خواسته باشیم عکس خوبی بگیریم و موفق نشده باشیم و در مقابل گاهی بی مقدمه با دوربین گوشی هم عکس خوبی ثبت کرده باشیم که مانند یک تابلوی نقاشی شده باشد.

ظهور پاییز

عکس‌های تصادفی که مانند تابلوهای کلاسیک به نظر می‌رسند

سالزبورگ اتریش

عکس‌های تصادفی که مانند تابلوهای کلاسیک به نظر می‌رسند

پیکار دو طاووس 

عکس‌های تصادفی که مانند تابلوهای کلاسیک به نظر می‌رسند

آرامش با کتاب در دل طبیعت

عکس‌های تصادفی که مانند تابلوهای کلاسیک به نظر می‌رسند

لحظه جادویی مادر شدن

عکس‌های تصادفی که مانند تابلوهای کلاسیک به نظر می‌رسند

رستاخیز: سوریه‌ای‌ها در پناهگاهی بی خانمان‌های جنگ در انتظار دریافت کمک

عکس‌های تصادفی که مانند تابلوهای کلاسیک به نظر می‌رسند

زن ترکمن

عکس‌های تصادفی که مانند تابلوهای کلاسیک به نظر می‌رسند

دهکده کوتینیاک که در مه صبحگاهی پوشیده شده:

عکس‌های تصادفی که مانند تابلوهای کلاسیک به نظر می‌رسند

قله‌های ایتالیا

عکس‌های تصادفی که مانند تابلوهای کلاسیک به نظر می‌رسند

چوپان در کوه های رودوپ، بلغارستان

عکس‌های تصادفی که مانند تابلوهای کلاسیک به نظر می‌رسند

کتابفروش و مرمت‌کننده کتاب

عکس‌های تصادفی که مانند تابلوهای کلاسیک به نظر می‌رسند

اجاق‌گاز قدیمی و پیرزن‌ها

عکس‌های تصادفی که مانند تابلوهای کلاسیک به نظر می‌رسند

مرد و سگش

عکس‌های تصادفی که مانند تابلوهای کلاسیک به نظر می‌رسند

هنرمندان در حال آماده شدن برای اپرا

عکس‌های تصادفی که مانند تابلوهای کلاسیک به نظر می‌رسند

قایق در مه

عکس‌های تصادفی که مانند تابلوهای کلاسیک به نظر می‌رسند

اورشلیم و یک مراسم سنتی

عکس‌های تصادفی که مانند تابلوهای کلاسیک به نظر می‌رسند

برای کمی آزادی

عکس‌های تصادفی که مانند تابلوهای کلاسیک به نظر می‌رسند

امید برای نجات جان غریق پناهجو

عکس‌های تصادفی که مانند تابلوهای کلاسیک به نظر می‌رسند

کشمیر – مغازه نانوایی

عکس‌های تصادفی که مانند تابلوهای کلاسیک به نظر می‌رسند

عکس تصادفی از مردی که از نوشخانه برگشته بود و در آستانه در خانه‌اش بود

عکس‌های تصادفی که مانند تابلوهای کلاسیک به نظر می‌رسند

تاخیر به دلیل اعتصاب قطار در بریتانیا

عکس‌های تصادفی که مانند تابلوهای کلاسیک به نظر می‌رسند

 
منبع: یک پزشک
مریم علینژاد