شگفتی سازی زن زیبا و جذاب با لباس 800 میلیون ساله

برخی مواقع یک کشف عجیب می تواند تمامی فرضیات و احتمالات و یا حتی قطعیات را بهم بریزد و باستان شناسان و محققان را در بهت و حیرت بگذارد.

شگفتی سازی زن زیبا و جذاب با لباس 800 میلیون ساله/معمایی که دانشمندان موفق به کشف آن نیستند

به نقل از ساعدنیوز: برخی مواقع یک کشف عجیب می تواند تمامی فرضیات و احتمالات و یا حتی قطعیات را بهم بریزد و باستان شناسان و محققان را در بهت و حیرت بگذارد. یکی از همین کشفیات کشف جسد سالم زنی که گفته می شود سن آن به 800 میلیون سال پیش باز می گردد.

شگفتی سازی زن زیبا و جذاب با لباس 800 میلیون ساله/معمایی که دانشمندان موفق به کشف آن نیستند

داستان کشف جسدی با قدمت 800 میلیون ساله

در روستایی به نام "ریزهاف" که در منطقه شوروی سابق واقع شده است، معدن زغال سنگی وجود دارد که کارگران این معدن هر روز مشغول استخراج زغال از این معدن هستند، به تازگی این کارگران در حین استخراج زغال سنگ در عمق 70 متری از زمین تابوتی مرمرین کشف کردند که موجب تعجب همگان شد، بعد از پیدا شدن این تابوت به سرعت کار معدن متوقف شد و معدنچی ها شروع به بیرون آوردن این تابوت از میان زغال سنگ ها کردند، بعد از باز کردن این تابوت با صحنه ای مواجه شدند که باور آن برای همگان دشوار بود. این صحنه، کشف جسد سالم زنی است که گفته می شود سن آن به 800 میلیون سال پیش باز می گردد.


بیشتر بخوانید: جنجال آرایش زنان مصر در مفهوم زیبایی دنیای امروز


سمانه امیری