بازیگر زن ایرانی‌آمریکایی، ایران را به گلدن گلوب برد

سپیده مُعافی، بازیگر ایرانی‌آمریکایی در مراسم هشتادمین دوره جوایز گلدن گلوب در حالی که لباسی با نماد گل خشخاش برتن کرده بود، مدعی شدکه این لباس نماد شکوفایی ایران در انقلاب است.

بازیگر زن ایرانی‌آمریکایی، ایران را به گلدن گلوب برد

به نقل از برترین ها: سپیده مُعافی، بازیگر ایرانی‌آمریکایی در مراسم هشتادمین دوره جوایز گلدن گلوب در حالی که لباسی با نماد گل خشخاش برتن کرده بود، مدعی شدکه این لباس نماد شکوفایی ایران در انقلاب است. بازیگر زن ایرانی‌آمریکایی، ایران را به گلدن گلوب برد و در این مراسم یاد ایران را زنده نگه داشت.

بازیگر زن ایرانی‌آمریکایی، ایران را به گلدن گلوب برد


بیشتر بخوانید: جایزه بهترین بازیگر زن به زیباترین بازیگر خانم رسید!


سمانه امیری