تصاویرِ داغ از سلناگومز و نامزدش در انظار عمومی

تصاویر جدید از سلنا گومز خواننده ۳۰ ساله همراه درو تاگارت خواننده ۳۳ساله دست در دست هم در حال رفتن به رستورانی در نیویورک منتشر شده است. گفتنی است که چند شب قبل هم این دو به بولینگ رفته بودند.

تصاویرِ داغ از سلناگومز و نامزدش در انظار عمومی

به نقل از برترین‌ها: تصاویر جدید از سلنا گومز خواننده ۳۰ ساله همراه درو تاگارت خواننده ۳۳ساله دست در دست هم در حال رفتن به رستورانی در نیویورک منتشر شده است. گفتنی است که چند شب قبل هم این دو به بولینگ رفته بودند!

تصاویرِ داغ از سلناگومز و نامزدش در انظار عمومی

تصاویرِ داغ از سلناگومز و نامزدش در انظار عمومی

در این مدت که این دو با هم دیده شدند سلنا گومز یک استوری منتشر و اعلام کرد تنها است و نوشت: من خیلی دوست دارم تنها باشم.

تصاویرِ داغ از سلناگومز و نامزدش در انظار عمومی

تصاویرِ داغ از سلناگومز و نامزدش در انظار عمومی

تصاویرِ داغ از سلناگومز و نامزدش در انظار عمومی

منبع: برترین ها