ممنوعیت جدید برای گویندگان زن صداوسیما

سیما پروانه گهر، خبرنگار از ممنوعیت گریم برای گویندگان زن خبر در صداوسیما خبر داد.

ممنوعیت جدید برای گویندگان زن صداوسیما

به نقل از برترین‌ها: سیما پروانه گهر، خبرنگار از ممنوعیت گریم برای گویندگان زن خبر در صداوسیما خبر داد.

ممنوعیت جدید برای گویندگان زن صداوسیما

سیما پروانه گهر در تویئتر خود نوشت: از دو ماه قبل، گریمورهای بخش‌های خبری را مرخص و اعلام کردند گویندگان زن‬⁩ خبر باید بدون هیچ گونه آرایشی جلو دوربین بروند. وی در ادامه مدعی شده مسئولی که این دستور را داده پسرخاله سعید و وحید ⁧‫جلیلی‬⁩ است.

ممنوعیت جدید برای گویندگان زن صداوسیما

منبع: برترین ها