کنایه بازیگر تلویزیون به حواشی و اظهارات ضد زن این روزها

بیژن امکانیان نوشت: تلویزیون سیاه و سفید صدبار شرف دارد بر تلویزیون رنگی خوش خط و خالی که فرق بین یائسه بودن جسم و فکر را نمیداند

کنایه بازیگر تلویزیون به حواشی و اظهارات ضد زن این روزها
به نقل از برترین‌ها: بیژن امکانیان نوشت: تلویزیون سیاه و سفید صدبار شرف دارد بر تلویزیون رنگی خوش خط و خالی که فرق بین یائسه بودن جسم و فکر را نمیداند

اولی را که خلقت ایجاب میکند نقص و دومی که حاصل افکار مریض و مبتذل است ارزش میشمارد و اشاعه میدهد...


بیشتر بخوانید: انتشار عکس خصوصی بازیگر مرد و همسرش بعد مهاجرت


کنایه بازیگر تلویزیون به حواشی و اظهارات ضد زن این روزها