لباس حنابندان شاهدخت، طراحان مُد را غافلگیر کرد

انتشار تصاویری از لباس شاهدخت ایمان، دختر پادشاه اردن حیرت و تحسین طراحان مد و لباس در سراسر جهان را به دنبال داشت.

لباس حنابندان شاهدخت، طراحان مُد را غافلگیر کرد

انتشار تصاویری از لباس شاهدخت ایمان، دختر پادشاه اردن حیرت و تحسین طراحان مد و لباس در سراسر جهان را به دنبال داشت. رانیا ملکه اردن با انتشار تصاویری از جشن حنابندان دخترش شاهدخت ایمان شادی‌اش را با علاقه‌مندان خانواده سلطنتی اردن و مردم کشورش تقسیم کرد.

لباس حنابندان شاهدخت، طراحان مُد را غافلگیر کرد

ملکه تصویری از خود را منتشر کرد که در حال بستن یک کمربند طلایی و سفید دور کمر دخترش بود، همان کمربندی بود که برای عروسی خود با ملک عبدالله دوم در سال ۱۹۹۳ بسته بود.

لباس حنابندان شاهدخت، طراحان مُد را غافلگیر کرد

لباس سفید شاهدخت ایمان کار طراح مد فلسطینی اردنی ریما داهبور بود. شاهزاده خانم و نامزدش، جمیل الکساندر ترمیوتیس، بازرگان یونانی تبار در ۱۲ مارس ازدواج خواهند کرد.

لباس حنابندان شاهدخت، طراحان مُد را غافلگیر کرد

لباس حنابندان شاهدخت، طراحان مُد را غافلگیر کرد

لباس حنابندان شاهدخت، طراحان مُد را غافلگیر کرد

لباس حنابندان شاهدخت، طراحان مُد را غافلگیر کرد

لباس حنابندان شاهدخت، طراحان مُد را غافلگیر کرد