باوقارترین استایل جشنواره فیلم کن 2023 متعلق به این خانم زیباست!

انتشار تصاویری از ژولیت بینوش، بازیگر مشهور فرانسوی سینمای جهان و عوامل فیلم «مصائب دودین بوفان» روی فرش قرمز جشنواره کن در فضای مجازی پربازدید شده است. 

استایل شیک بانوی باوقارِ سینما روی فرش قرمز 

انتشار تصاویری از ژولیت بینوش، بازیگر مشهور فرانسوی سینمای جهان و عوامل فیلم «مصائب دودین بوفان» روی فرش قرمز جشنواره کن در فضای مجازی پربازدید شده است.

استایل شیک بانوی باوقارِ سینما روی فرش قرمز 

استایل شیک بانوی باوقارِ سینما روی فرش قرمز 

استایل شیک بانوی باوقارِ سینما روی فرش قرمز 

استایل شیک بانوی باوقارِ سینما روی فرش قرمز 

استایل شیک بانوی باوقارِ سینما روی فرش قرمز 

استایل شیک بانوی باوقارِ سینما روی فرش قرمز 

منبع: برترین ها