چهره مازیار لرستانی باورنکردنی شد / عمرا فکر چنین تغییری را می کردید! + عکس

جدیدترین عکس مازیار لرستانی غوغا کرد.

چهره مازیار لرستانی باورنکردنی شد / عمرا فکر چنین تغییری را می کردید! + عکستغییر چهره مازیار لرستانی با موهای جوگندمی و ریش‌هایش سوژه داغ فضای مجازی شده است.

تغییر چهره مازیار لرستانی باورنکردنی شد

چهره مازیار لرستانی باورنکردنی شد / عمرا فکر چنین تغییری را می کردید! + عکس

چهره مازیار لرستانی باورنکردنی شد / عمرا فکر چنین تغییری را می کردید! + عکس

ماجرای تغییر جنسیت مازیار لرستانی

مازیار لرستانی که قبل از تغییر جنسیت به نام شهره لرستانی معروف بود، زاده ۳۱ خرداد ۱۳۴۵ در تهران است. به نظر می رسد او چندسالی است که تغییر جنسیت داده است و تصمیم گرفت که در ۵۶ سالگی به صورت علنی ترنس بودن خود را علنی کند.

ماجرای ازدواج مازیار لرستانی 

مازیار لرستانی از حواشی درباره ازدواجش گفته است: دوستان، همکاران و پزشکان غیر مرتبط زیادی با من تصویر مشترک دارند و این مسئله نمی تواند دلیلی بر اثبات یک موضوع خاصی باشد. اما برخی با استفاده از این تصاویر برای من دردسر و حاشیه ایجاد می کنند. هر چی می بینند الزاما تمام واقعیت نیست. از همین رو باید تمرین کنید که زود باور نباشید و قضاوت نکنید.