خداحافظی تلخ و غم انگیز مژده لواسانی با آقای بازیگر

مژده لواسانی با انتشار یک متن احساسی در اینستاگرام به خبر درگذشت فردوس کاویانی واکنش نشان داد.

استوری تلخ و غم انگیز مژده لواسانی برای مرگ آقای بازیگر

مژده لواسانی با انتشار یک متن احساسی در اینستاگرام به خبر درگذشت فردوس کاویانی واکنش نشان داد. 

استوری تلخ و غم انگیز مژده لواسانی برای مرگ آقای بازیگر

منبع: وقت صبح