پوسیدگی دندان کودکان، مضرات قند و شکر

یک دندانپزشک با بیان این که بدترین شیرین کننده‌ها از نظر پوسیدگی زایی دندانی برای کودکان قند و شکر معمولی است، گفت: این مواد بسیار پوسیدگی زا هستند و مصرف آنها توسط کودکان.

 ایسنا: یک دندانپزشک با بیان این که بدترین شیرین کننده‌ها از نظر پوسیدگی زایی دندانی برای کودکان قند و شکر معمولی است، گفت: این مواد بسیار پوسیدگی زا هستند و مصرف آنها توسط کودکان باید به شدت کنترل شود

کودکی که به دنیا می‌آید هیچ آشنایی با طعم‌ها ندارد و این ما هستیم که او را با طعم‌ها آشنا می‌کنیم.

وی در ادامه با اشاره به مادرانی که برای فرزند خود دلسوزی می کنند که چایی را تلخ نخورد، گفت: کودک ابتدا به ساکن هیچ دیدگاهی راجع به تلخی و شیرینی ندارد و ما هستیم که با دادن قنداق و چای شیرین او را با این شیرینی آشنا می‌کنیم .

این دندانپزشک توصیه کرد: استفاده از این شیرینی‌ها به خصوص قندها باید به شدت محدود شود.