11777
کد: 34830
16 آذر 1398 - 10:34
حتما بادکنک بازی را دوست داری. اما حالا قرار است بازی های جدیدی با بادکنک یاد بگیری که باید با بزرگترها یا دوستانت آن را انجام دهی. اول از همه باید از بزر گترها بخواهی چند تا بادکنک رنگی را برایت باد کنند و اگر دوستانت کنارت نیستند، خودشان آماده شوند تا با هم بازی کنید.

شهرزاد: حتما بادکنک بازی را دوست داری. اما حالا قرار است بازی های جدیدی با بادکنک یاد بگیری که باید با بزرگترها یا دوستانت آن را انجام دهی. اول از همه باید از بزر گترها بخواهی چند تا بادکنک رنگی را برایت باد کنند و اگر دوستانت کنارت نیستند، خودشان آماده شوند تا با هم بازی کنید.

دست مامان کو؟
روبروی مامان، بابا یا دوستت روی زمین بنوشین. یک بادکنک تو دست بگیر و یکی را به مامان یا دوستت بده. اول اسم یکی از اعضای بدن را بگو تا مامان با بادکنک آن عضو را به تو نشان دهد. مثلا اگر گفتی آرنج، مامان یا دوستت باید با بادکنک به آرنج تو بزنند. بعد نوبت آنها است. باید اسم یکی از اعضای بدن را بگویند و تو با بادکنک آن عضو را نشان دهی. مثلا اگر مامان گفت سر، باید با بادکنک به سر او بزنی. با این بازی تو اعضای بدن را کاملا یاد می گیری. یادت باشد، اگر خواهر یا برادر کوچکتر داری حتما این بازی را با او انجام بده تا مثل تو اسم اعضای بدن را یاد بگیرد.

چند بازی جدید با بادکنک

از زیر پل رد شو
اگر این بازی را با دوستانت انجام میدهی، باید سه نفر یا بیشتر باشید. اما اگر با مامان یا بابا بازی میکنی میتوانید دونفری هم این بازی را انجام دهید. اما یادت باشد هر چقدر بیشتر باشید این بازی بیشتر خوش میگذرد. اگر با دوستانت بازی میکنی از آنها بخواه روبه روی هم بایستند و دستهایشان را به هم بگیرند تا یک تونل درست شود. بعد تو باید با چند تا بادکنک از توی این تونل رد شوی. وقتی رد شدی با یکی از دوستانت تونل درست کن تا نفر بعدی از توی تونلی که شما درست کرده اید رد شود. اگر هم با مامان و بابا بازی میکنی میتوانی از آنها بخواهی تا بایستند و پاهایشان را باز کنند تا تو با بادکنکهایت از زیر پای آنها عبور کنی.

مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: