درمان بیش فعالی در کودکان، داروهای موثر

نتایج یک پژوهش نشان داد: ترکیب پروپرانولول و متیل فنیدیت نسبت به استفاده از متیل فنیدیت به تنهایی در درمان اختلال بیش فعالی - کم توجهی تاثیر بیشتری دارد و برخی عوارض این دارو را نیز کاهش می‌دهد.

ایسنا: نتایج یک پژوهش نشان داد: ترکیب پروپرانولول و متیل فنیدیت نسبت به استفاده از متیل فنیدیت به تنهایی در درمان اختلال بیش فعالی - کم توجهی تاثیر بیشتری دارد و برخی عوارض این دارو را نیز کاهش می‌دهد.

اختلال بیش فعالی - کم توجهی یکی از شایع‌ترین اختلالات روانپزشکی کودکان است. نظر به اهمیت درمان این اختلال، اشرف تشکری، استادیار روانپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز پژوهشی را با هدف بررسی اثر درمان ترکیبی پروپرانولول و متیل فنیدیت در درمان این اختلال و کاهش عوارض متیل فنیدیت انجام داد.

این کارآزمایی بالینی دو سوکور ترکیب متیل فنیدیت و پروپرانولول را با ترکیب متیل فنیدیت ودارونما مقایسه می‌کند. در این پژوهش 30 کودک مبتلا به اختلال بیش فعالی- کم توجهی با استفاده از مقیاس درجه بندی کانر (آزمون والدین) و مصاحبه بالینی بر اساس متن بازنگری شده چهارمین راهنمای تشخیصی آماری بیماری‌های روانی و فهرست عوارض داروهای محرک و پروپرانولول به مدت چهار هفته مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته‌های این مطالعه بیان کننده این مطلب است که پاسخ به درمان در گروه مورد به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود. این درمان ترکیبی بر روی علائم بیش فعالی و تکانشگری بیشتر از بی توجهی تاثیر داشت. بی‌اشتهایی شایع‌ترین عارضه بود. در گروه مورد، درد شکم، سردرد، بی خوابی و تهوع شیوع کمتری داشت و متوسط افزایش فشار خون سیستولی و ضربان قلب کمتر بود.

2443
کد: 35309
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
captcha