اختلالات ژنتیکی کودکان، نقش سن پدر

نتایج مطالعات جدید تایید می کند که بروز برخی از مشکلات روحی و اختلالات ژنتیکی در کودکان می تواند با بچه دار شدن مردان در سنین بالا مرتبط باشد.

ایسنا : نتایج مطالعات جدید تایید می کند که بروز برخی از مشکلات روحی و اختلالات ژنتیکی در کودکان می تواند با بچه دار شدن مردان در سنین بالا مرتبط باشد.

گروهی از متخصصان در ایسلند با انجام آزمایشات جدید دریافته اند که تعداد جهش های ژنی در فرزندان با سن پدر ارتباط دارد.با توجه به نتایج فوق این متخصصان به مردان جوانی که قصد دارند دیر ازدواج کنند توصیه می نمایند که اسپرم های خود را منجمد کنند و نگه دارند.دکتر کاری استیونسون که سرپرستی این مطالعه را بر عهده داشته خاطرنشان کرد: سن پدر برای سلامت کودک تعیین کننده تر و موثرتر از سن مادر در زمان بچه دار شدن است.وی تصریح کرد: با وجودی که جامعه نسبت به تاثیر سن مادر بر سلامت کودک، حساس تر از سن پدر است اما مطالعات اخیر تایید می کند که به جز سندرم داون، ظاهرا اختلالاتی چون شیزوفرنی و اوتیسم در واقع تحت تاثیر سن پدر هستند.