توانایی ذهنی کودکان، نتایج آزمایش‌ها

در این آزمون کلاسیک درک کودکان، یک فرد وارد اتاق می شود و شیئی مانند یک قیچی را در جایی پنهان می کند. فرد دوم وارد می شود و قیچی را در جیب خود قرار می دهد. فرد اول از اقدام فرد دوم اطلاعی ندارد. وقتی که فرد اول باز می گردد کسی از کودک می پرسد به نظر شما فرد اول کجا دنبال قیچی خود می گردد؟

مهر:  محققان تقریبا تمام کودکان در دسترس را در سه جامعه چین، فیجی و اکوادور از سن 19 ماهگی تا حدود پنج ساله مورد مطالعه قرار دادند.

"کلارک بارت" انسان شناس دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس گفت: این یافته ها می تواند مشخص کننده توانایی های اجتماعی باشد که ما را از دیگر موجودات متمایز می کند.

آنها از نوعی آزمایش موسوم به "عقیده دروغین" بر روی 91 کودک استفاده کردند.

انسان ها به خوبی می توانند به وضعیت ذهنی، احساسات، تمایلات و دانش افراد دیگر پی ببرند.

در این آزمون کلاسیک درک کودکان، یک فرد وارد اتاق می شود و شیئی مانند یک قیچی را در جایی پنهان می کند.

فرد دوم وارد می شود و قیچی را در جیب خود قرار می دهد. فرد اول از اقدام فرد دوم اطلاعی ندارد. وقتی که فرد اول باز می گردد کسی از کودک می پرسد به نظر شما فرد اول کجا دنبال قیچی خود می گردد؟

این آزمون حیله گرانه است چرا که کودک باید یک نظریه در ذهن خود داشته باشد یا توانایی برای درک دیدگاه دیگران در این مورد که فرد نخست ندیده فرد دیگری قیچی را برداشته شده است.

در سن چهار تا هفت سالگی کودکان در کشورهای غربی در پاسخ به این سئوال می گویند فرد اول برای یافتن قیچی به جایی می رود که آن را پنهان کرده است چرا که او نمی داند کس دیگری قیچی را برداشته.

اما کودکان در سراسر جهان در سنین مختلف همین پاسخ را می دهند.

با این حال تحقیقات پیشین نشان می دهد اگر محققان از کودک این سئوال را نپرسند و در عوض حرکت چشم او را دنبال کنند در می یابند کودکان ظاهرا مفهوم را خیلی زودتر و در سنین بسیار پایین تر درک می کنند.

این پژوهشگران یک بازی زنده مشابه برای بچه ها اجرا کردند: یک مرد یک قیچی را در یک جعبه پنهان می کند در حالی که فرد دیگری وارد می شود و آن را در جیبش می گذارد.

محققان دریافتند کودکان با سنین پایین تر به طور مداوم به جعبه نگاه می کردند و نشان می دهد که کودکان انتظار دارند مرد نخست جایی دنبال قیچی بگردد که آن را پنهان ساخته است. 

این یافته ها نشان می دهد نسبت به آنچه که پیش از این تصور شده بود توانایی خواندن ذهن در سنین بسیار پایین در انسان شکل می گیرد و به نظر می رسد این رشد ربطی به فرهنگ ندارد و در فرهنگ های مختلف در جهان مشابه است.