برنامه تلویزیونی برای کودکان، عوارض دارد؟

یک کارشناس تئاتر عروسکی در قزوین گفت: والدین نباید کودکان را صرفاً برای سرگرم کردن آنان، اسیر رسانه‌ای همچون تلویزیون کنند.

 

فارس: محمدمهدی شهرتی امروز  با تأکید بر ارتباط نمایش عروسکی با شکل‌گیری شخصیت کودک اظهار داشت: فراهم کردن شرایط استفاده کودکان از برنامه‌های آموزشی رسانه‌ها امر مطلوبی است؛ اما نباید صرفاً برای سرگرم کردن کودک او را اسیر رسانه‌ای همچون تلویزیون کرد.

شهرتی با بیان اینکه والدین باید برای کودک خود بر اساس علایق و استعداد او برنامه‌ریزی مناسب داشته باشند، افزود: در این راستا نام‌نویسی کودکان در کلاس‌های آموزشی ضمن رعایت اعتدال حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: بازی و سرگرمی به ویژه نمایش عروسکی در رشد ذهنی و خلاقیت کودکان نقش مؤثری دارد.

این کارشناس خاطرنشان کرد: از آنجا که نمایش عروسکی در اندیشه و تجربیات کودک و نیز شکل‌گیری شخصیت او در آینده اثرگذار است، ضمن آشنا کردن کودک با نمایش عروسکی باید جنبه‌های تحلیلی موضوع این کار نیز به منظور تقویت قدرت تخیل کودک در نظر گرفته شود.

شهرتی با بیان اینکه والدین می‌توانند در منزل با کودک خود در قالب نمایش عروسکی بازی کنند، اذعان کرد: آنان باید ضمن مجهز کردن خود به دانش مربوطه در این زمینه، ابتدا و انتهای قصه را بدانند و بازی را طوری تمام کنند که برای کودک آموزنده و جذاب باشد.

وی عنوان کرد: استفاده از عروسک‌های نمایشی که با حرکت دست حرکت می‌کنند، در بازی‌های خانگی می‌تواند اثرگذار باشد.