قدرتمند ترین مادران دنیا، هم در شغل هم در زندگی

هستند زنان قدرتمندی که نه تنها در حوزه شغلی خود که در زندگی نیز بسیار موفق ظاهر شده اند. از جمله زنان قدرتمند دنیا که مادران مهربانی نیز هستند.

برترین ها: همیشه در جمعی که زن و مرد حضور دارند و بحث برتری یکی از این دو جنس مطرح می شود، بیشتر مردان سعی در سرکوب کردن زنان دارند. اما این مردها نمی دانند زنان در ورای شکنندگی های ظاهری، قلب بزرگ، صبوری زیاد و توان و مهارت های بسیاری دارند.

متاسفانه بسیاری از زنان به کارهای روزمره خود دچار هستند و تعداد کمی از آنها در عرصه های مختلف زندگی، شهرتی برای خود به هم می زنند. اما همچنان هستند زنان قدرتمندی که نه تنها در حوزه شغلی خود که در زندگی نیز بسیار موفق ظاهر شده اند. از جمله زنان قدرتمند دنیا که مادران مهربانی نیز هستند، باید به افراد زیر اشاره کرد.

1. هیلاری کلینتون  (Hillary Clinton)

شغل: وزیر امورخارجه آمریکا   

سن :64      

تعداد بچه : 1

 2. دیلما روسوف (Dilma Rousseff)

شغل: رئیس جمهور برزیل   

سن :64    

تعداد بچه : 1
 

 

3.ایندرا نویی (Indra Nooyi)

شغل: مدیر اجرایی شرکت پپسی   

سن :56     

تعداد بچه : 2
 


4. شریل سندبرگ  (Sheryl Sandberg)

شغل: مدیر ارشد فیسبوک   

سن :42   

تعداد بچه : 2
 


5. ملیندا گیتس (Melinda Gates)

شغل: موسس بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس   

سن :47   

تعداد بچه : 3

 


6. سونیا گاندی (Sonia Gandhi)

شغل: رهبر حزب کنگره ملی هند   

سن :65     

تعداد بچه : 2
 


7.  میشل اوباما (Michelle Obama)

شغل: بانوی اول آمریکا   

سن :48  

تعداد بچه : 2
 


8. کریستین لاگارد  (Christine Lagarde)

شغل: مدیر عامل، صندوق بین المللی پول    
 
سن :56    

تعداد بچه : 2

 

9. ایرنه روزنفلد (Irene Rosenfeld)

شغل: مدیر عامل شرکت Kraft Foods   

سن :59   

تعداد بچه : 2
 


10. جیل آبرامسون (Jill Abramson)

شغل: سردبیر اجرایی نیویورک تایمز  

سن :58  

تعداد بچه : 2
 


11.کاتلین سبلیوس (Kathleen Sebelius)

شغل: وزیر بهداشت و خدمات انسانی آمریکا  

سن :63    

تعداد بچه :2