بازیگران جوان خارجی، نوه‌شان را هم بغل کردند

شاید از این که این ستاره‌ها در جوانی پدربزرگ یا مادر بزرگ شوند، شگفت زده شوید. ما در اینجا نام تعدادی از آنها را برایتان آورده‌ایم.

نی نی بان: شاید از این که این ستاره‌ها در جوانی پدربزرگ یا مادر بزرگ شوند، شگفت زده شوید. ما در اینجا نام تعدادی از آنها را برایتان آورده‌ایم.

ووپی گلدبرگ

در سال 1989 الکساندار، دختر ووپی، در سن 18 سالگی صاحب فرزند شد. بنابراین ووپی در سن 38 سالگی به عنوان جوان‌ترین مادربزرگ شناخته شد.


جوان‌ترین پدر بزرگ و مادربزرگ‌های مشهور


کیفر ساترلند

دختر ناتنی کیفر، مایکل، اولین فرزند خود را در سال 2005، زمانی که کیفر 40 ساله بود، به دنیا آورد. اگر چه کیفر از همسرش جدا شد اما دختر خود را تا سن 8 سالگی بزرگ کرد.


جوان‌ترین پدر بزرگ و مادربزرگ‌های مشهور


پیرس بروسنان

بله او نیز یک پدر بزرگ است، آن هم از سن 44 سالگی. او پس از ازدواج با همسرش کاساندرا هریس، 2 کودک او را به فرزند خواندگی پذیرفت. متاسفانه کاساندرا 7 سال قبل از این که فرزندش صاحب فرزندی شود، از دنیا رفت.


جوان‌ترین پدر بزرگ و مادربزرگ‌های مشهور


پریسیلا پریسلی

تنها فرزند الوی، لیزا ماری، به عنوان جوان‌ترین مادر، درست شبیه مادرش پریسیلا شناخته شد. دنیل زمانی که مادرش 22 ساله و مادربزرگش 44 ساله بود به خانواده آنها پیوست.


جوان‌ترین پدر بزرگ و مادربزرگ‌های مشهور


سارا پالین

بریستل در سال 2008 در حالی که مادر او، سارا، 44 سال داشت، صاحب فرزند شد. بنابراین سارا نیز یکی از جوان‌ترین مادربزرگ‌های جهان است.


جوان‌ترین پدر بزرگ و مادربزرگ‌های مشهور


جیمز برولین

فرزند جیمز برولین در سن 20 سالگی پدر شد و این در حالی بود که جیمز تنها 47 سال داشت.


جوان‌ترین پدر بزرگ و مادربزرگ‌های مشهور