لکه بر لباس کودک، توصیه‎ای مفید

اگر نوزاد شما با برگرداندن شیر، لباس خود را لکه‌دار کرده است، پارچه‌ای را در محلول آب و جوش‌شیرین خیس کنید و ...
روزنامه خراسان: آیا باید مدام لباس نوزاد شیرخوار را که ممکن است شیر برگرداند عوض کنیم؟ یک توصیه که حتما به کارتان می آید.


شیر برمی‌گرداند؟ لباسش را با این محلول بشویید


اگر نوزاد شما با برگرداندن شیر، لباس خود را لکه دار کرده است، پارچه ای را در محلول آب و جوش شیرین خیس کنید و روی لباس نوزاد بکشید. بوی نامطبوع از میان خواهد رفت و دیگر نیازی به تعویض لباس نخواهد بود.