لالایی خواب های پارچه ای

دختر خوبم، ناز و عزیزم/پسر ریز و تر و تمیزم
متن لالایی خواب‌ های پارچه‌ ای
دختر خوبم، ناز و عزیزم
پسر ریز و تر و تمیزم
           
آفتاب سر اومد، مهتاب می تابه
بچۀ کوچیک، آروم می خوابه           
 
 لالالالایی
 لالالالایی
           
بادوم خونه، پستۀ خندون
صورت ماهت، گل تو گلدون
           
چقدر شیرینی، قند تو قندون 
برات می خونم، از دل و  از جون       
 
 لالالالایی
 لالالالایی
            
لالایی خواب های پارچه ای

چیک و چیک وچیک، صدای بارون
 داره می باره، از تو آسمون 
             
شبنم می زنه، رو گل و ریحون
خدای خوبم، ممنونم ممنوم
 
تیک و تیک و تیک، ساعت بی تابه
خاله قورباغه، توی مردابه       
 
واسه بچه هاش، قصه می خونه  
خوابشون میاد،  اینو می دونه
 
 لالالالایی
 لالالالایی

 برای گوش کردن و دانلود فایل صوتی این لالایی و دیگر لالایی‌ها می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.