لالایی خوزستانی، ماه نخلستان

غصه ها می رن، شادی می مونه/گذشته میشه، سنگی ویرونه

مادر پوشیده، چادر سیاه
روی دستاشِ، نقشای حنا
                       
نقش ستاره، خورشید و مهتاب
صدای باد و گرگای بی خواب
           
نی های بلند، رود خروشان
ماه نورانی، توی نخلستان
 
پدر رو نخلا، می چینه خرما
تو شبای سرد، روزای گرما
                       
با نور فانوس، می گرده هر شب
تا تو بخوابی، امشب و هر شب
           
تماشا داره، خواب شیرینت
هرگز نباشه، غم همنشینت
 
روی تپه ها، ماه میاد بیرون  
فراری میشه، گرگ پریشون
 
غصه ها می رن، شادی می مونه
گذشته میشه، سنگی ویرونه
 
آرزوی من، امید پدر
الهی باشی، تو دور از خطر   
           
           پیشونیت بلند، باشی تندرست           
لالایی بخواب، فردا مال توست