بوسیدن صورت نوزاد، بروز بیماریهای مختلف

تا حد امکان نمی بایست به افرادی که اعضاء نزدیک خانواده تان نیستند اجازه دهید که نوزاد و یا کودک تان را ببوسند، زیرا ممکن است فرزندتان را دچار بیماری کنند.
همشهری: پروفسور ” عمر جویت ” عضو هیات علمی بخش بیماریهای کودکان دانشکده پزشکی دانشگاه جمهوریت معتقد است که طبق یافته های علمی بوسیدن کودکان ونوزادان  می تواند باعث بروز بیماریهای مختلفی چون  بیماری های التهاب لوزه ، کبد ، طحال و بزرگ شدن غدد لنفاوی شود.

سلامت نوزاد با بوسه به خطر میفتد!

وی معتقد است که 30 در صد کودکان در معرض این بیماری قرار می گیرند ولی در برخی موارد نشانه هائی از آن دیده نمی شود این ویروس که Epstein- barr  نام دارد سبب بروز بیماری بوسه که در علم پزشکی ” مونونوگلئوز "است شده که باعث عفونت و تحریک پوستی می شود .

گفتنی است که این ویروس از طریق بوسه از گونه سرایت نمی کند ، بلکه باید در پوست زخم یا خراشی وجود داشته باشد که ویروس به داخل پوست نفوذ کند ، این بیماری با بوسه های آبدار و بوسه از لب منتقل می شود .

این پروفسور معتقد است که تا حد امکان نمی بایست به افرادی که اعضاء نزدیک خانواده تان نیستند اجازه دهید که نوزاد و یا کودک تان را ببوسند. بهترین راه برای محبت به کودک و نوزاد به آغوش کشیدن است ، حدالمقدور از بوسیدن نوزاد خود پرهیز کنید و به دیگران هم مطلقأ این اجازه را ندهید که فرزندانتان را ببوسند.